Llanast llwyr yn San Steffan yn dangos mai’r bobl, nid y Senedd, ddylai benderfynu

Llywodraeth yn chwalu, Senedd wedi’i pharlysu a chyfansoddiad yn llanast llwyr

Mae Hywel Williams AS, llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, wedi dweud fod y llanast yn San Steffan yn cadarnhau mai’r bobl, nid gwleidyddion, ddylai benderfynu beth fydd yn digwydd nesaf yng nghyswllt Brexit.

Heddiw, methodd Llywodraeth San Steffan ag atal gwelliant i raglen y ‘Bleidlais Ystyrlon’ ar gytundeb y Prif Weinidog ar Brexit. Mae’r gwelliant yn gorfodi pleidlais ar y gwahanol ddewisiadau ar gytundeb y Prif Weinidog ymhen tridiau o’r Bleidlais Ystyrlon, os bydd y cytundeb yn methu cael mwyafrif yn y Senedd. Ymysg dewisiadau eraill y gellir pleidleisio arnynt y mae Pleidlais y Bobl, gyda’r dewis o aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Pleidleisiodd y pedwar AS Plaid Cymru o blaid y gwelliant, a gyflwynwyd gan y gwrthryfelwr Ceidwadol, Dominic Grieve AS. 

Helpodd ASau Plaid Cymru hefyd i sicrhau buddugoliaeth o drwch blewyn dros y Llywodraeth ar nos Fawrth. Mae’r gwelliant llwyddiannus i’r Mesur Cyllid yn cyfyngu ar allu Llywodraeth San Steffan i gyflwyno Brexit ‘heb gytundeb’. Mae’r ffaith i’r Llywodraeth gael ei threchu nos Fawrth yn arwydd clir fod mwyafrif yn y Senedd fyddai’n pleidleisio i rwystro Brexit ‘heb gytundeb’.

Meddai Hywel Williams AS, llefarydd Plaid Cymru ar Brexit:

“Gorfodwyd Llywodraeth San Steffan yn awr i gyflymu’r broses Seneddol fel na fedrant gychwyn y cloc i greu dewis ffug rhwng eu cytundeb Brexit alaethus a dim cytundeb.

“Dyma Lywodraeth yn chwalu, Senedd wedi’i pharlysu a chyfansoddiad yn llanast llwyr. Rhaid i San Steffan yn awr fwrw ymlaen â’u tasg a gweithio tuag at ateb i’r llanast Brexit hwn.  

“Dyw Dim Cytundeb ddim yn ddewis ac fel y dangosodd pleidleisiau diweddar yn y Senedd, ni fyddai ASau yn gadael iddo ddigwydd.

“Mae San Steffan yn ffars ar y gorau, ond dros yr wythnosau diwethaf, mae wedi cyrraedd lefelau newydd o fod yn chwerthinllyd. Mae’r Llywodraeth yn ceisio atal neu oedi unrhyw bleidleisiau y tybiant eu bod yn debyg o’u colli a phan ddaw pleidlais, maent yn eu colli beth bynnag.

“Yn y bôn, mae’n dangos na ellir ymddiried yn San Steffan gyda phenderfyniadau am ein dyfodol Ewropeaidd. Pleidlais y Bobl yw’r unig ddewis er mwyn cael llais terfynol ar y mater, nawr ein bod yn gwybod y ffeithiau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.