Liz Saville Roberts i arwain grŵp Plaid Cymru yn San Steffan

LSR_conf_1.jpg

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi ei dewis i arwain grŵp Plaid Cymru yn San Steffan.

Dewiswyd Ms Saville Roberts yn ddiwrthwynebiad yn ystod cyfarfod grŵp cyntaf y blaid ers yr etholiad, yn Llundain y prynhawn yma. Cynyddodd y blaid eu cynrychiolaeth yn San Steffan o dir i bedwar AS yn yr etholiad yr wythnos ddiwethaf.

Bydd Liz Saville Roberts yn cymryd drosodd o AS Arfon, Hywel Williams.

Mae’r blaid hefyd wedi cyhoeddi portffolios newydd ar gyfer eu llefarwyr, gyda Hywel Williams yn cymryd cyfrifoldeb dros Brexit a Masnach Ryngwladol, Liz Saville Roberts yn cymryd y cyfrifoldeb dros Gyfiawnder a Materion Cartref; bydd Jonathan Edwards yn arwain ar y Trysorlys, Materion Tramor ac Amddiffyn, a bydd AS newydd Ceredigion, Ben Lake, yn arwain ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Materion Cyfansoddiadol a Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards, fydd chwip newydd y blaid.

Yn ei sylw, meddai arweinydd newydd grŵp San Steffan Plaid Cymru, Liz Saville Roberts:

“Mae’n anrhydedd mawr cael fy newis i arwain grŵp cryf a dawnus Plaid Cymru yn San Steffan, sydd yn fwy nac y bu ers etholiad 2001. Rwy’n ddiolchgar i gael cefnogaeth fy nghydweithwyr yng ngrŵp Plaid Cymru ac am anogaeth gan gydweithwyr yn y blaid a thu allan.

“Arweiniodd Hywel y grŵp yn fedrus a llwyddiannus yn ystod y Senedd ddiwethaf, ac y mae’n uchel iawn ei barch, nid yn unig yng ngrŵp Plaid Cymru ond ar hyd Tŷ’r Cyffredin. Arwydd o’i arweinyddiaeth fu ei benderfyniad i sicrhau bod llais Cymru yn cael ei glywed bob tro yn ystod y Senedd flaenorol ac yr oedd ei arweiniad yn ganolog i wneud Plaid Cymru yn wrthblaid swyddogol ar fesur Cymru mewn popeth ond enw.

“Mae grŵp Plaid Cymru yn fwy nac y bu ers tair blynedd ar ddeg ac yr wyf yn edrych ymlaen at fanteisio ar y cyfleoedd sylweddol a roddir i Gymru ac i Blaid Cymru gan Senedd gytbwys; i wrthwynebu obsesiwn trychinebus San Steffan a thoriadau gwario, pwyso am gryfhau Senedd Cymru, a sicrhau y bydd Brexit yn gweithio i Gymru.”

Meddai arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

“Mae Liz wedi ei phrofi ei hun yn eiriolwraig gref dros ei hetholwyr ei hun a phobl y DG gyfan. Daeth yn awdurdod yn Nhŷ’r Cyffredin ac y mae eisoes wedi ennill parch ASau o bob plaid.

“Mae Liz wedi arwain ar faterion o bwys i Gymru a’r DG gyfan, gan gynnwys seibr-ddiogelwch, plismona a goroeswyr cam-drin yn y cartref, ac yr wyf yn sicr y bydd yn arwain y grŵp yn llwyddiannus trwy’r Senedd nesaf ac yn sicrhau y clywir llais Cymru yn ystod y trafodaethau hanfodol ar ein perthynas yn y dyfodol gydag Ewrop a gweddill y byd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.