Bydd gemau Brexit San Steffan yn gwneud y DG yn ‘esgymun yn rhyngwladol’

Mae gwyro cyngor cyfreithiol i dawelu Brexitwyr yn ‘foesol lwgr’  

Mae agwedd fyrbwyll San Steffan at agweddau cyfreithiol Brexit yn rhoi’r DG mewn perygl o ddod yn “esgymun yn rhyngwladol”, medd Jonathan Edwards AS Plaid Cymru. 

Daeth sylwadau Mr Edwards wedi i adroddiadau ddod i’r amlwg fod Llywodraeth San Steffan yn ceisio dod o hyd i ffordd o newid eu cyngor cyfreithiol ar eu cytundeb Brexit  i gymodi a’r DUP a Brexitwyr yn y Blaid Geidwadol. 

Dywedir bod y newidiadau i’r cyngor cyfreithiol yn canoli o gylch dehongliad o Gonfensiwn Vienna ar Gyfraith Cytundebau a gallu’r DG i’w ddefnyddio i dynnu allan ar eu hochr hwy yn unig o Brotocol ‘Backstop’ Gogledd Iwerddon. 

Mae’r Prif Weinidog wedi parhau i fygwth Brexit Heb Gytundeb, gan ddweud, er i Dŷ’r Cyffredin ei wrthod yr wythnos hon, mai dyma’r deilliant diofyn heb ddod i gytundeb ar fargen. Bydd gadael yr UE Heb Gytundeb yn gweld y DG yn torri ymrwymiadau nifer o gytundebau rhyngwladol, yn ôl rhai arbenigwyr, gan gynnwys rhai sydd yn gysylltiedig â hawliau dynol. Beirniadwyd cynlluniau Dim Cytundeb y Llywodraeth am drethi masnach (a adwaenir fel tariffau) hefyd fel rhai anghyfreithlon gan yr UE, pan gyhoeddwyd hwy yn gynharach yr wythnos hon. 

Yn ei sylw, meddai Jonathan Edwards AS:  

“Y gyfraith yw’r gyfraith. Mae Llywodraeth San Steffan yn newid eu dehongliad ohoni i dawelu eu helfennau eithafol eu hunain sydd mor chwerthinllyd ag y mae yn bryderus. Mae gwyro eu cyngor cyfreithiol i  dawelu Brexitwyr yn foesol lwgr, a dim mwy. 

“Rydym yn gweld y Prif Weinidog yn cynnig llwgrwobrwyon, yn torri addewidion ac yn plygu’r rheolau, ond mae’n amlwg fod gorffwylltra na welwyd mo’i fath  yn amlwg ar y ffordd.  

“Mae San Steffan wedi llwyddo yn y gamp o wneud y DG yn gyff gwawd y gymuned fyd-eang ar adeg pan fo’r clowniaid yng ngofal rhai o bwerau mwyaf y byd.  

“Nawr, gyda’r gemau cyfreithiol dan-din hyn, mae San Steffan ar fin gwneud y DG yn esgymun yn rhyngwladol, gan ddiystyru ymrwymiadau byd-eang.  

“Digon yw digon; mae’n bryd rhoi terfyn ar y gwallgofrwydd Brexit hwn a rhoi cwestiwn ein haelodaeth o’r UE yn ôl i’r bobl, nawr y gwyddom y gwir am Brexit.”  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.