Plaid Cymru yn cyhoeddi llefaryddion San Steffan

35331170751_2fc6fe401e_o.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi eu llefaryddion newydd wrth i Liz Saville Roberts gael ei dewis fel arweinydd newydd y grwp.

Bydd Liz Saville Roberts yn cymryd drosodd fel arweinydd grwp San Steffan gan Aelod Seneddol Arfon, Hywel Williams, fydd o hyn ymlaen yn arwain ar Brexit a Masnach Ryngwladol. 

Yn ogystal ag arwain y grwp, bydd Liz Saville Roberts yn arwain ar gyfiawnder, materion cartref, menywod a chydraddoldeb, business, ynni a strategaeth ddiwydianol. 

Jonathan Edwards fydd chwip newydd y Blaid ac mi fydd o'n arwain ar y drysorlys, trafnidiaeth materion tramor ac amddiffynyn.

Bydd Aelod Seneddol newydd y Blaid dros Geredigion, Ben Lake, yn arwain ar yr amgylchedd, bwyd a materion gwledig yn ogystal a materion cyfansoddiadol.

Dyma restr llawn o gyfrifoldebau newydd llefaryddion San Steffan:

Liz Saville Roberts Jonathan Edwards Hywel Williams Ben Lake
Arweinydd Grwp San Steffan Chwip Brexit Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
Materion Cartref Trysorlys Masnach Ryngwladol Addysg a Sgiliau
Cyfiawnder Materion Tramor Gwaith a Phensiynau Iechyd
Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Amddiffyn Swyddfa'r Cabinet Cymunedau a Llywodraeth Leol
Menywod a Chydraddoldeb Datblygu Rhyngwladol   Materion Cyfansoddiadol
  Trafnidiaeth   Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon

Yn ei sylw, meddai arweinydd newydd grŵp San Steffan Plaid Cymru, Liz Saville Roberts:

“Mae’n anrhydedd mawr cael fy newis i arwain grŵp cryf a dawnus Plaid Cymru yn San Steffan, sydd yn fwy nac y bu ers etholiad 2001. Rwy’n ddiolchgar i gael cefnogaeth fy nghydweithwyr yng ngrŵp Plaid Cymru ac am anogaeth gan gydweithwyr yn y blaid a thu allan.

“Arweiniodd Hywel y grŵp yn fedrus a llwyddiannus yn ystod y Senedd ddiwethaf, ac y mae’n uchel iawn ei barch, nid yn unig yng ngrŵp Plaid Cymru ond ar hyd Tŷ’r Cyffredin. Arwydd o’i arweinyddiaeth fu ei benderfyniad i sicrhau bod llais Cymru yn cael ei glywed bob tro yn ystod y Senedd flaenorol ac yr oedd ei arweiniad yn ganolog i wneud Plaid Cymru yn wrthblaid swyddogol ar fesur Cymru mewn popeth ond enw.

“Mae grŵp Plaid Cymru yn fwy nac y bu ers tair blynedd ar ddeg ac yr wyf yn edrych ymlaen at fanteisio ar y cyfleoedd sylweddol a roddir i Gymru ac i Blaid Cymru gan Senedd gytbwys; i wrthwynebu obsesiwn trychinebus San Steffan a thoriadau gwario, pwyso am gryfhau Senedd Cymru, a sicrhau y bydd Brexit yn gweithio i Gymru.”

Meddai arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

“Mae Liz wedi ei phrofi ei hun yn eiriolwraig gref dros ei hetholwyr ei hun a phobl y DG gyfan. Daeth yn awdurdod yn Nhŷ’r Cyffredin ac y mae eisoes wedi ennill parch ASau o bob plaid.

“Mae Liz wedi arwain ar faterion o bwys i Gymru a’r DG gyfan, gan gynnwys seibr-ddiogelwch, plismona a goroeswyr cam-drin yn y cartref, ac yr wyf yn sicr y bydd yn arwain y grŵp yn llwyddiannus trwy’r Senedd nesaf ac yn sicrhau y clywir llais Cymru yn ystod y trafodaethau hanfodol ar ein perthynas yn y dyfodol gydag Ewrop a gweddill y byd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.