Data yn dangos fod San Steffan yn barod i aberthu ffermio Cymru er mwyn cyflwyno Brexit

Ben_Lake_-_Conf_image.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Amaethyddiaeth, Ben Lake AS, wedi dweud fod Boris Johnson yn barod i aberthu amaethyddiaeth Cymru er mwyn gwireddu ei gynlluniau Brexit.

Dengys data, os mai perthynas Cytundeb Masnach Rydd (FTA) syml yw’r cyfan a geir gydag Ewrop, y byddai dros 259,000 hectar o dir amaethyddol Cymru yn cael ei wneud yn anghynhyrchiol oherwydd pwysau ar brisiau wrth glwyd y fferm am laeth a da byw.

Perthynas seiliedig ar FTA yw’r hyn a ddywed Boris Johnson – gyda chefnogaeth nifer o ASau Llafur  – y byddai’n geisio gyda’r UE wedi Brexit. Yr UE yw’r brif farchnad ar gyfer allforion cynhyrchion amaethyddol Cymru. Dyma gyrchfan dros 80% o allforion bwyd ac anifeiliaid Cymru, gan gynnwys dros 90% o allforion cig, cynnyrch llaeth, wyau a phorthiant anifeiliaid.

Mae Plaid Cymru yn mynd i’r etholiad fel prif blaid Aros Cymru, gan ymgyrchu i atal Brexit trwy refferendwm llais terfynol.

Meddai Ben Lake AS:

“Gwyddom mai prin y mae San Steffan wedi meddwl am Gymru yn ystod proses Brexit, ond dengys y data hyn cyn lleied o barch sydd ganddynt i’n cymunedau gwledig.

“Petai unrhyw amheuaeth erioed, mae’n amlwg yn awr fod Boris Johnson yn barod o aberthu ffermio Cymru er mwyn cyflwyno ei fersiwn ef o Brexit.

“Ffermydd yw asgwrn cefn economi Cymru, a dyma sydd wrth galon ein cymunedau gwledig. Allwn ni ddim gadael i’r biwrocratiaid a’r gwleidyddion yn San Steffan, sydd fwy na thebyg erioed wedi ymweld â fferm yn eu bywydau, gyflwyno’r polisïau niweidiol hyn. 

“Ymhen ychydig wythnosau, rhaid i ni ethol pobl o’n cymunedau fydd yn codi llais dros ein gwlad.”


Dangos 1 ymateb

  • Benjamin O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-11-03 11:02:01 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.