Ymateb Leanne Wood i'r ymosodiad yn San Steffan

Leanne3.jpg

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

"Mae’r digwyddiad erchyll heddiw yn San Steffan wedi dychryn pobl ym mhob man.

"Hoffai Plaid Cymru anfon ei chydymdeimlad at bawb a effeithir arnynt o ganlyniad i’r digwyddiadau heddiw.

"Mae ein Aelodau Seneddol a'u Staff yn ddiogel, ond mae ein meddyliau nawr gyda chydweithwyr ac aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cael eu dal yng nghanol yr ymosodiad.

"Dylai pawb gael yr hawl i deimlo'n ddiogel yn eu man gwaith, yn arbennig cynrychiolwyr a etholwyd yn ddemocrataidd. Mae Plaid Cymru heddiw yn sefyll mewn undod gyda phawb sy'n gweithio yn Senedd San Steffan, ac yn condemnio y weithred ofnadwy hon o drais.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.