Llywodraeth Cymru yn gwybod am fwriad Tata i gau ers y Nadolig

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru ar ôl i un o'i aelodau ddweud wrth y Financial Times ei fod yn gwybod ers y Nadolig nad oedd gan Tata fawr o fwriad cadw ei fusnes dur yn y DU ar agor.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, fod y sylwadau yn dangos hyd a lled diffyg gweithredu'r weinyddiaeth Lafur a bod y datblygiad hwn yn codi cwestiynau difrifol i'r Prif Weinidog.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

"Mae'r sylwadau gwarthus hyn a wnaed gan aelod anhysbys o lywodraeth Lafur Cymru wrth bapur newydd Llundeinig yn dangos hyd a lled eu diffyg gweithredu a'u diffyg atebolrwydd.

"Os oedd llywodraeth Cymru'n gwybod ers y Nadolig nad oedd gan Tata fawr o fwriad cadw eu busnes dur yn y DU ar agor, ble ar y ddaear maent wedi bod am y tri mis diwethaf?

"Nol fis Ionawr, cynigiodd Plaid Cymru y dylai Llywodraeth Cymru lansio menter ar-y-cyd gyda Tata er mwyn rhoi siawns i'r diwydiant dur oroesi.

"Cafodd y cynllun cadarn ac adeiladol hwn ei wfftio ar unwaith gan Lafur sy'n rhy llwythol i dderbyn awgrymiadau gan bleidiau eraill.

"Mae'r datblygiad hwn yn codi cwestiynau difrifol i Lywodraeth Lafur Cymru. Nid yw'r Prif Weinidog wedi egluro hyd yma pam ei fod wedi methu mynnu sedd ar yr awyren i'r trafodaethau brys ym Mumbai.

"Nawr, ymddengys fod ei weinyddiaeth yn ymwybodol o fwriad Tata sawl mis yn ol. Rhaid i Brif Weinidog Llafur egluro dydd Llun beth oedd ei blaid yn wybod, pryd oeddent yn gwybod, a pham eu bod wedi methu gweithredu.

"Ni all Gymru barhau gyda llywodraeth sy'n dangos y fath ddiffyg uchelgais llwyr ac sy'n fodlon sefyll ar y cyrion yn hytrach na sefyll cornel ein diwydiant dur hollbwysig."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.