“Gweithredwch ar Bapur Gwyn Cymru”, Dafydd Wigley yn annog Llywodraeth y DG

Mae arglwydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, heddiw wedi annog Llywodraeth y DG i brofi eu gonestrwydd trwy gefnogi gwelliant Plaid Cymru i Fesur Erthygl 50 yn seiliedig ar Bapur Gwyn Plaid Cymru-Llywodraeth Cymru ar y cyd, ‘Sicrhau Dyfodol Cymru’.

Trwy weithio gyda Llywodraeth Cymru, mae Plaid Cymru wedi cyflwyno safbwynt clir, unedig a chryf yn y papur gwyn trawsbleidiol, gyda budd economaidd Cymru, ei swyddi a’i bywoliaeth yn ganolog iddo.

Mae arglwydd Plaid Cymru wedi cyflwyno gwelliant i’w ystyried yn ystod Cyfnod Pwyllgor y Mesur, sydd yn galw am “fynediad llawn a dilyffethair i’r Farchnad Sengl Ewropeaidd” llinell goch bwysicaf y papur gwyn.

Wrth siarad yn ystod Ail Ddarlleniad Mesur Erthygl 50, dywedodd Dafydd Wigley:

“Mae Llywodraeth San Steffan wedi gwneud ymrwymiadau diamod dro ar ôl tro y buasent yn gwrando ar y gweinyddiaethau datganoledig wrth lunio eu cynlluniau Brexit. Hyd yma, nid ydym wedi gweld fawr ddim tystiolaeth o weld yr ymrwymiadau hyn yn dwyn ffrwyth.

“Mae ar Gymru angen mynediad llawn a dilyffethair i’r Farchnad Sengl. Dyna sail y papur gwyn gwych a gynhyrchwyd gan Blaid Cymru a Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth y Democratiaid Rhyddfrydol.

“O safbwynt Cymreig, mae dwy ran o dair o’n hallforion gweithgynhyrchu yn mynd i wledydd yr UE. Gallai cwmnïau fel Ford, Airbus, Siemens a Toyota ddioddef ergydion trymion oherwydd rhwystrau tariff. Mae dau gant o gwmnïau Americanaidd a 50 o gwmnïau o Siapan wedi eu lleoli yng Nghymru er mwyn gwerthu i farchnadoedd yr UE. Bydd yr elfen strategol honno o bolisi diwydiannol yng Nghymru yn cael ei thanseilio gan Brexit caled.

“Mae ein sector amaethyddol yn wynebu heriau cyffelyb. Mae dros 90% o allforion cig eidion a chig oen a defaid yn mynd i farchnadoedd yr UE. Byddai unrhyw rwystrau tariff yn ergyd farwol i’r Gymru wledig.

“Dan y teitl ‘Sicrhau Dyfodol Cymru’, mae ein papur gwyn yn galw am ‘gyfranogi yn llawn yn y Farchnad Sengl’. Buaswn yn annog y Llywodraeth i dderbyn gwelliannau i’r perwyl hwnnw.

“Rhaid i Weinidogion Brexit yn awr roi gweithredoedd yn lle eu geiriau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.