Mesur Diddymu: Economi’n cael ei aberthu ar allor ‘ffug-iwtopia fyd-eang’

LSR_conf_3.jpg

Bydd Plaid Cymru heddiw (Iau 7 Medi) yn annog ASau San Steffan i roi’r economi o flaen ‘elw gwleidyddol sinigaidd’ wrth i Dŷ’r Cyffredin baratoi i drafod y Mesur Diddymu.

Bydd arweinydd y Blaid yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS yn cyhuddo Llywodraeth Prydain o aberthu buddiannau economaidd y Wladwriaeth Brydeinig ar allor ‘ffug-iwtopia fyd-eang’ ac annog ASau i wrthod y llwybr presennol tuag at Brexit.

Bydd Ms Saville Roberts yn amlygu’r ffaith fod economi Cymru sy’n cael ei arwain gan allforion yn dibynnu ar farchnadoedd Ewropeaidd, lle’r aiff 67% o gynhyrchion Cymru. Mae hyd at 90% o allforion bwyd a diod hanfodol Cymru yn mynd i Aelod-Wladwriaethau’r UE.

Bydd yn tynnu sylw at y 200,000 o swyddi Cymreig sy’n dibynnu ar berthynas y wlad gyda’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau ac yn beirniadu’r Blaid Lafur am fethu â gwrthwynebu’r Torïaid ar Brexit.

Bydd AS Dwyfor Meirionnydd yn disgrifio “cyfaddawd polisi”’r Blaid Lafur a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gytundeb trosiannol fel dull o “oedi’r boen” yn hytrach na’i atal, ac yn annog yr holl ASau i wrthod y Mesur pan ddaw i bleidlais ar nos Lun.

Os caiff ei dewis i siarad, dyma ddywed Liz Saville Roberts:

“Ni ddylid tanseilio’r economi i sicrhau elw gwleidyddol sinigaidd.

“Ni ddylid aberthu economïau gwledig, ffermydd a’r cymunedau maent yn eu cynnal ar allor ffug-iwtopia fyd-eang.

“Ni ddylid aberthu 200,000 o swyddi Cymreig am addewid o gytundebau masnach rydd yn y dyfodol sy’n ymddangos yn llai a llai tebygol bob munud.

“Mae economi Cymru sy’n cael ei arwain gan allforion yn dibynnu ar farchnadoedd Ewropeaidd, lle’r aiff 67% o gynhyrchion Cymru. Mae hyd at 90% o’n hallforion bwyd a diod hanfodol yn mynd i Aelod-Wladwriaethau’r UE.

“Ac y mae hyn cyn i ni ddod at yr agwedd gyllido a’r ffaith fod Cymru yn elwa yn net o gyllid Ewropeaidd, hyd at £245 miliwn.

“Mae cyfanswm o 200,000 o swyddi Cymreig yn agos gysylltiedig â’r ddau sefydliad pwysig hyn o gydweithrediad economaidd Ewropeaidd.

“Ar waethaf safbwyntiau gwrthgyferbyniol nifer o aelodau’r Cabinet Cysgodol, credaf mai eu safbwynt swyddogol bellach yw gwneud dim ond oedi’r boen a’n tynnu allan o’r Undeb Tollau a’r Farchnad Sengl yn dilyn cyfnod trosiannol.

“Nid yw’r cyfaddawd polisi hwn yn ddim ond ymgais sinigaidd i geisio tawelu eu meincwyr cefn a’r pleidleiswyr siomedig a droes at Lafur ar yr addewid ffals y buasent yn gwrthwynebu Brexit eithafol y Toriaid.

“Yn wahanol i’r blaid Lafur, buom ni yn gyson ein gwrthwynebiad i Brexit eithafol -Brexit sydd yn aberthu swyddi, cymunedau a gobeithion sylfaenol cenedlaethau’r dyfodol.

“Yr ydym yn syllu i lawr baril gwn Brexit eithafol ac y mae dwy blaid San Steffan a’u bysedd ar y triger.

“Mae Plaid Cymru yn bodoli i wneud i Gymru gyfrif, a wna’i ddim ymddiheuro am amddiffyn fy nghenedl rhag y dystopia trychinebus a grëir gan strategaeth Brexit y Llywodraeth hon - os mai strategaeth ydyw mewn gwirionedd.

“Dyna pam y bydd fy nghydweithwyr ym Mhlaid Cymru a minnau yn pleidleisio yn erbyn y Mesur hwn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.