Mesur Ymadael yn “sarhad ar ddemocratiaeth”, medd Plaid Cymru

hywel_conf.jpg

Bydd ASau Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn Mesur Ymadael yr UE Llywodraeth Prydain yn Nhŷ’r Cyffredin heno wrth i’w llefarydd ar Brexit, Hywel Williams alw’r Mesur yn “sarhad ar ddemocratiaeth”.

Mae Mesur (Ymadael) yr UE yn rhoi i Weinidogion Llywodraeth Prydain bwerau i weithredu heb fod angen caniatâd Seneddol, gan gynnwys pwerau i ddiwygio deddfwriaeth Gymreig bresennol. Bydd hefyd yn sicrhau y caiff unrhyw bwerau a ddelir ar hyn o bryd ar lefel yr UE a anfonir yn ôl, hyd yn oed mewn meysydd polisi datganoledig, eu dal yn Llundain.

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams wedi cyhuddo Llywodraeth Prydain o “anfon pelen ddryllio trwy ddau refferendwm” – lle pleidleisiodd pobl Cymru i gadarnhau sofraniaeth Gymreig.

Mae Mr Williams yn disgrifio cyhuddiadau Ysgrifennydd Brexit fod y sawl sy’n gwrthwynebu’r Mesur Ymadael yn amharchu refferendwm yr UE fel “rhagrith noeth”.

Cyn y ddadl, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams:

“Mae Llywodraeth Prydain yn ceisio defnyddio canlyniad refferendwm yr UE fel dull o fachu pwerau iddynt eu hunain ac osgoi democratiaeth. Maent yn ceisio rhoi iddynt eu hunain y gallu i weithredu heb fod angen caniatâd y Senedd - gan gynnwys y gallu i newid deddfwriaeth Gymreig sydd yn gyfrifoldeb ein Senedd ni ein hunain yng Nghymru, nid San Steffan.

Mae’r Mesur yn sarhad ar ddemocratiaeth. Maent yn gyrru pelen ddryllio trwy ddau refferendwm lle pleidleisiodd pobl Cymru i gadarnhau sofraniaeth eu cenedl, ac y mae i Ysgrifennydd Brexit awgrymu ein bod yn amharchu refferendwm yr UE trwy geisio amddiffyn democratiaeth yn ddim ond rhagrith noeth.

“Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban fel ei gilydd yn rhannu pryder Plaid Cymru ynghylch y Mesur hwn a dywedodd y naill a’r llall na fyddant yn cymeradwyo’r Mesur. Rhaid i Lywodraeth Prydain roi sicrwydd i ni y byddant yn anrhydeddu’r egwyddor ddemocrataidd y dylent gael caniatâd pob un o wledydd y DG cyn iddynt basio’r Mesur hwn.

“Mae San Steffan yn neidio ar diriogaeth ddatganoledig Gymreig, ac ni fydd Plaid Cymru yn sefyll o’r neilltu a chaniatáu iddynt wneud.

“Bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn y Mesur hwn heno, a byddwn yn cynnig nifer o welliannau yn y cyfnod nesaf.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.