Plaid yn croesawu cynnydd gyda’r cais i ddod ag Expo’r Byd i Gymru

Adam-Conf-221_(1).jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC, wedi croesawu cynnydd gydag ymgyrch ei blaid i ddod ag Expo’r Byd pwysig i Gymru yn y 10-15 blynedd nesaf.

Yn dilyn ei gwestiwn i’r Prif Weinidog yr wythnos ddiwethaf, mae Adam Price AC heddiw wedi sicrhau ymrwymiad gan Ysgrifennydd Cabinet yr Economi a Seilwaith y bydd Llywodraeth Cymru yn edrych i mewn i gais ar i Gymru groesawu’r digwyddiad a allasai ddod â’r budd economaidd mwyaf i Gymru mewn cenhedlaeth.

Mae Expos Byd, a adwaenir hefyd fel Ffeiriau Byd, yn ddigwyddiadau cenedlaethol sy’n cael eu cynnal gan ddinas ddethol. Gwahoddir gwledydd, cwmnïau, sefydliadau rhyngwladol a chymdeithas sifil i gymryd rhan trwy godi pafiliynau a threfnu digwyddiadau.

Cynhelir digwyddiadau o’r fath bob 5 mlynedd ac y maent yn para hyd at chwe mis. Maent yn agored i’r cyhoedd yn gyffredinol ac yn denu degau o filiynau o ymwelwyr, gan gynnwys penaethaid gwladwriaethau a llywodraethau. Cynhelir Expos Byd llai yn y blynyddoedd rhyngddynt ac y maent yn agored i’r cyhoedd am dri mis.

Dywedodd AC Plaid Cymru fod cadarnhad yr Ysgrifennydd Cabinet fod ei swyddogion wrthi yn ymchwilio i fid i’w groesawu, ac mai dyma’r cam cyntaf mewn prosiect mawr o werthu Cymru i’r byd.

Adleisiodd ei gyd-AC Plaid Cymru, Steffan Lewis, sylwadau Adam Price, gan bwysleisio y byddai Cymru gyfan yn elwa yn economaidd petai’r bid yn llwyddiannus.

Meddai Adam Price AC:

“Pan holais y Prif Weinidog yr wythnos ddiwethaf, yr oedd yn arwydd o uchelgais Plaid Cymru i arddangos Cymru i gynulleidfa fyd-eang, gan ddenu ymwelwyr a phenaethiaid gwladwriaethau o bedwar ban byd.

“Yr oedd ymateb y Prif Weinidog yn galonogol, ond mae cadarnhad gan yr Ysgrifennydd Cabinet fod ei swyddogion wrthi yn ymchwilio i fid i’w groesawu yn fawr.

“Gall y ddau gategori o Expo Byd fod yn gatalyddion i adfywio ar raddfa fawr ac y mae ganddynt y potensial i ddod â’r budd economaidd mwyaf i Gymru am genhedlaeth.

“Mae’r cadarnhad gan Lywodraeth Cymru yn siambr y Cynulliad heddiw yn gam cyntaf mewn prosiect mawr o werthu Cymru i’r byd. Yr wyf wrth fy modd gyda’r ffordd yr ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r achos cadarnhaol a wnaeth Plaid Cymru dros groesawu’r digwyddiad byd-eang hwn.”

Ychwanegodd AC Plaid Cymru dros Ddwyrain de Cymru, Steffan Lewis:

“Mae cadarnhad yr Ysgrifennydd Cabinet fod Llywodraeth Cymru wrthi yn ymchwilio i fid am Expo’r Byd yn galonogol.

“Gallai hwn fod yn gyfle unwaith mewn oes, ac o’r herwydd, dylid cael budd i Gymru gyfan o’r digwyddiad pwysig hwn.

“Byddai bid llwyddiannus yn gweld Cymru gyfan yn mwynhau’r amryfal fanteision o’r digwyddiad ei hun ei hun, heb sôn am y waddol y gallwn ei sicrhau i’n heconomïau lleol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.