Diwrnod Ffoaduriaid y Byd: Rhaid i Lywodraeth y DG ganiatáu i blant gael eu hail-uno â’u teuluoedd

Ben_Lake_-_Conf_image.jpg

Ar Ddiwrnod Ffoaduriaid y Byd, mae AS Plaid Cymru, Ben Lake wedi galw ar i Lywodraeth San Steffan ganiatáu i ffoaduriaid o blant yn y DG gael eu hail-uno â’u teuluoedd.

Gwnaeth Mr Lake yr alwad mewn dadl yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw.

Nid yw Llywodraeth y DG ar hyn o bryd yn caniatáu i blant o ffoaduriaid ar eu pennau eu hunain weithredu fel noddwyr i gael eu hail-uno hyd yn oed ag aelodau agosaf eu teuluoedd. Mae’n groes i Erthygl 10 Cyfarwyddeb yr UE ar Aduno Teuluoedd. Mae Plaid Cymru yn gyson wedi cefnogi symudiadau i ganiatáu i deuluoedd o ffoaduriaid gael eu had-uno, gan gynnwys deddfwriaeth a gynigiwyd gan AS yr SNP Angus Brendan, MacNeil.

Dim ond y DG, Denmarc ac iwerddon a ddesisodd beidio ag optio i mewn i Gyfarwyddeb yr UE ac nid ydynt felly wedi eu rhwymo ganddi. Er hynny, mae Iwerddon wedi gwreiddio yn ei chyfraith ei hun yr hawl i ffoaduriaid o blant ar eu pennau eu hunain weithredu fel noddwyr at ddibenion ad-uno teuluoedd ffoaduriaid.

Ar Fawrth 2019, yr oedd 2,842 o geiswyr lloches cofrestredig yng Nghymru, yn ôl ystadegau’r Swyddfa Gartref. Dengys data o adroddiad Tueddiadau Byd-eang blynyddol yr UNHCR fod nifer y bobl oedd yn ffoi rhag rhyfeloedd, gwrthdaro ac erledigaeth tua 70.8 miliwn o bobl yn 2018. Mae hyn ddwbl y lefel 20 mlynedd yn ôl, a 2.3 miliwn yn fwy na blwyddyn yn ôl.

Mae menter Diwrnod Ffoaduriaid y Byd a gefnogir gan y CU yn ceisio dwyn y cyhoedd a llunwyr polisi i mewn ar fater ffoaduriaid a lloches. Bob munud, mae 20 o bobl yn gadael popeth ar eu holau i ddianc rhag rhyfel, erledigaeth neu derfysgaeth.

Dywedodd Ben Lake AS:

“Nid mater dadleuol mo hwn - dylai plant o ffoaduriaid fod gyda’u teuluoedd. Plant yw’r rhain a orfodwyd i ffoi o’u cartrefi oherwydd rhyfel, terfysgaeth neu erchyllterau na allwn ni hyd yn oed eu dychmygu. Mae’n siŵr y gallwn oll gytuno fod hyn yn hollol anghywir.

“Ar Ddiwrnod Ffoaduriaid y Byd, mae gan Lywodraeth y DG gyfle i wneud newid bychan ond anhygoel o sylweddol i fywydau plant bregus o ffoaduriaid. Caniatáu iddynt weld eu mamau a’u tadau, eu brodyr a’u chwiorydd eto.

“Dyma rai o’r bobl fwyaf bregus yn y byd - nid yw’n ddim llai na rhwymedigaeth foesol i amddiffyn y bechgyn a’r merched bregus hyn.

“Mae gwleidyddiaeth yn aml yn creu ffoaduriaid, ond gall gwleidyddion weithredu i achub y bobl hyn hefyd. Felly, rhaid i ni weithredu yna ŵr i wneud yr hyn mae moesoldeb yn mynnu ohonom ac y mae ein sefyllfa ryngwladol yn caniatáu i ni wneud, a helpu ffoaduriaid a grëwyd gan wrthdaro ledled y byd.” 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.