Y ddadl am arweinyddiaeth y Torïaid yn ‘sarhad i Gymru’

Y Blaid yn berinadu Johnson a Hunt am fethu â chrybwyll Cymru unwaith yn y ddadl deledu

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi beirniadu’r ddadl ar ITV neithiwr rhwng yr ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr am fethu â chrybwyll Cymru o gwbl, gan honni fod hyn yn dangos nad yw Cymru yn ‘amherthnasol’ iddynt.

Wrth siarad yn dilyn y ddadl rhwng Boris Johnson a Jeremy Hunt, mynegodd Liz Saville Roberts AS bryder fod dim sôn am Gymru gan y naill ymgeisydd na’r llall yn dnagos diffyg dealltwriaeth ehangach o Gymru yn y Blaid Geidwadol.

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns AS ac arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol, Paul Davies AC, ill dau wedi cefnogi Boris Johnson fel arweinydd. Y mae hyn er iddo fod yn barod i gyflwyno Brexit ‘heb gytundeb’, a ddangoswyd gan ddadansoddiad annibynnol fyddai’n gwneud difrod economaidd enfawr i Gymru.

Meddai Liz Saville Roberts AS:

“Mae’r ffaith na wnaethom hyd yn oed glywed y gair ‘Cymru’ neithiwr yn ein hatgoffa unwaith eto nad yw’r naill ddarpar-Brif Weinidog na’r llall yn gyfaill i Gymru. Mae’n anodd hyd yn oed honni fod y naill neu’r llall yn poeni am Gymru a phobl Cymru.

“Daw hyh wythnos yn unig wedi i Boris Johnson ddweud fod ‘gormod o rannau o’n gwlad’ lle nad yw Saesneg yn cael ei siarad fel iaith gyntaf – gan anghofio’n gyfleus fod Cymru yn genedl ddwyieithogt, a chenedl ddwyieithog falch, hefyd.

“Prin fod y math hwn o rethreg yn syndod o du’r blaid sy’n ddrwg-enwog am adael Cymru yn waeth ei byd: o Margaret Thatcher a’r glowyr, i Theresa May a’i gwaddol ddiweddar o ganslo Morlyn Llanw Bae Abertawe, methu â thrydaneiddio rhannau o reilffyrdd Cymru, a thynnu Cymru allan o Farchnad Sengl ac Undeb Tollau’r UE, ar waethaf y difrod y byddai hyn yn achosi i economi Cymru.

“Fu Cymru erioed ar flaen meddyliau unrhyw Lywodraeth Brydeinig, ond mai’r ffaith nad yw Cymru hyd yn oed ar radar y naill neu’r llall o’r ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Toriaid yn profi unwaith eto na all Cymru ymddiried mewn Prif Weinidog unoliaethol i warchod a hyrwyddo ein buddiannau cenedlaethol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.