Plaid Cymru’n barnu Yellowhammer fel “ergyd ddeuol” i Ynys Môn

Rhun_ac_Aled.png

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o ddangos “dirmyg” tuag at Ynys Môn wedi i ddogfennau Operation Yellowhammer fethu a sôn am yr ynys o gwbl.

Dywedodd Aled ap Dafydd, ymgeisydd San Steffan y Blaid dros Ynys Môn, fod y ddogfen yn “ergyd ddeuol” i’r ynys, oherwydd effeithiau ofnadwy cyflafan Brexit di-gytundeb, ac oherwydd nad yw’r ddogfen yn asesu’r effaith ar Gaergybi o gwbl.

Dywedodd Aelod Cynulliad yr ynys, Rhun ap Iorwerth, fod diffyg asesiad o sut byddai cyflafan Brexit di-gytundeb yn effeithio’r ynys yn golygu fod y llywodraeth yn gwneud dim i leddfu effaith Brexit di-fargen, a fyddai’n drychineb.

Rhybuddiodd Mr ap Iorwerth y byddai Brexit di-fargen, a methu paratoi ar gyfer hynny, yn peryglu lleihad eithafol mewn masnach drwy Gaergybi, colled swyddi, ac o bosib troi Ynys Môn yn faes parcio i resi o lorïau’n aros i deithio rhwng Gaergybi a Dulyn.

Cyhoeddwyd Operation Yellowhammer, sef asesiad y llywodraeth o effaith Brexit di-fargen, ddydd Mercher, wedi i ASau gymeradwyo cynnig cyn cael eu haddoedi, yn mynnu ei gyhoeddi.

Mae’r ddogfen yn rhybuddio am brinder bwyd a meddyginiaethau, cynnydd mewn pris tanwydd, ac anhrefn sifil mewn achos Brexit di-fargen.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi a Chyllid ac Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth:

“Mae dogfen Yellowhammer yn dangos cyn lleied mae Llywodraeth y DU yn poeni am Ynys Môn. Mae’r ddogfen yn dangos asesiad y llywodraeth ei hun o faint o gyflafan byddai Brexit di-fargen, gyda prinder mewn bwyd a meddyginiaethau allweddol.

“Byddai oedi gwael ger porthladdoedd yn amharu ar ein hynys yn ofnadwy. Mae Brexit di-fargen yn peryglu lleihad eithafol mewn masnach drwy Gaergybi a bygythiad sylweddol i swyddi. Mae hynny yn ogystal â’r ffaith os bydd rhaid i lorïau giwio i deithio rhwng Caergybi a Dulyn, y perygl yw troi Ynys Môn yn faes parcio.

“Ac ar ben hynny, mae’r dogfen yn methu’n llwyr â gwneud unrhyw asesiad o sut byddai Brexit di-fargen yn effeithio Ynys Môn. Yr hyn mae hynny o reidrwydd yn ei olygu yw fod Llywodraeth y DU yn gwneud dim o gwbl i leihau’r effeithiau hynny.”

Dywedodd ymgeisydd San Steffan Plaid Cymru dros Ynys Môn Aled ap Dafydd:

“Mae rhyddhau dogfen Yellowhammer yn ergyd ddeuol i Ynys Môn. Nid yn unig ydyw effeithiau dinistriol Brexit di-fargen yn gwbl glir ond mae Llywodraeth y DU wedi dangos dirmyg llwyr tuag at Ynys Môn a’i phobl.

“Trwy beidio gwneud unrhyw asesiad o gwbl o’r effaith ar Gaergybi a thagfeydd ar yr ynys, mae Llywodraeth ddiofal hon y DU wedi profi unwaith cyn lleied mae’n gwybod am Ynys Môn a’i phobl, ac yn poeni amdanynt hyd yn oed yn llai.

“Byddaf yn gwarchod Ynys Môn rhag cawlach San Steffan. Nid oes bargen yn bodoli sydd cystal â’n bargen bresennol: masnach ddiffrithiant a Chymru allfrydig yn yr Undeb Ewropeaidd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.