Ymateb Plaid Cymru i adroddiad annibynnol Cwm Taf

HMJ.jpg

Wrth ymateb i ganfyddiad panel adolygu annibynnol Cwm Taf fod gwasanaethau mamolaeth yn y bwrdd iechyd yn bell o fod yn ddiogel, dywedodd Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cysgodol Plaid Cymru Helen Mary Jones AC:

“Dylai fod canfyddiad y panel fod gwasanaethau mamolaeth yng Nghwm Taf yn bell o fod yn ddiogel yn destun cywilydd i’r gweinidog iechyd.

“Mae pum mis wedi bod ers i ni ym Mhlaid Cymru fod heb dewis ond cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn y gweinidog iechyd. Yn y misoedd ers hynny, byddai rhywun wedi meddwl y byddai ef wedi torchi ei lewys a sicrhau gweithredu ar fyrder yng Nghwm Taf.

“Ac eto, mae’n debyg fod y gweinidog iechyd yn fodlon fod yr angen am newid dim ond wedi ei dderbyn. Rhaid imi ddweud wrtho fod yr amser am dderbyn yr angen am newid wedi hen fynd. Mae’n bryd gweithredu. Dyna mae’r teuluoedd yn ei ddisgwyl a’i haeddu.

“Fel y mae’r adroddiad yn ei amlygu, mae gan y bwrdd iechyd hwn llawer o waith i’w wneud. Gyda Chwm Taf mewn mesurau arbennig, swydd y gweinidog iechyd yn llythrennol iawn yw i gyfrannu o’i ymdrech ei hun er mwyn sicrhau’r gwelliannau mae pobl yn eu disgwyl.

“Os nid yw’n gallu gwneud hynny, dylid rhoi’r cyfle i rywun arall wneud.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.