Ymateb Plaid Cymru i ddedfrydu carcharorion gwleidyddol Catalwnia

Catalonia_Francesc_González_Flickr_CC.jpg

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gatalwnia Hywel Williams AS, ac ASE Plaid Cymru dros Gymru Jill Evans:

“Rydym yn poeni’n fawr am y dedfrydau anhygoel o hir a roddwyd i garcharorion gwleidyddol Catalwnia y bore ‘ma.

“Nhw oedd arweinwyr gwleidyddol yr ymgyrch dros annibyniaeth i Gatalwnia, ond gyrrwyd eu mudiad gan ddinasyddion arferol Catalwnia a bleidleisiodd dros annibyniaeth yn eu miliynau.

“Dichon fod y wladwriaeth Sbaenaidd yn ystyried hynny yn wrthryfel, ond bydd hanes yn dangos mai’r unig beth maen nhw’n euog ohono yw ceisio rhyddid i’w cenedl, sef eu hawl diymwad.

“Cafodd Adam Price a Jill Evans y fraint o ymweld ag Oriol Junqueras a Raül Romeva yn y carchar yn gynharach eleni. Geiriau olaf Oriol iddynt oedd: ‘Gwnawn ni gwrdd eto fel pobl rydd ac fel pobloedd rhydd.’

“Mae gan ei eiriau ystyr newydd y bore ‘ma, ond rydym yn parhau i fod yn gryf o’r gred y bydd Oriol a’i gydwladwyr un dydd yn gweld Catalwnia rydd – a bydd Cymru annibynnol yn cydsefyll â nhw.”

 

Delwedd trwy law Francesc González

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.