Ymateb Plaid Cymru i’r bleidlais ar enw’r Senedd

Adam_conference.jpg

Yn dilyn y bleidlais ar enw’r Senedd, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Heno, roedd Plaid Cymru yn falch o gynnig yr enw Senedd ar gyfer corff cynrychioladol democrataidd Cymru. Byddai mabwysiadu’r enw hwnnw yn arwydd fod y Gymraeg, fel y Senedd ei hun, yn perthyn ac yn eiddo i bawb yng Nghymru. Roeddem yn falch o dderbyn cefnogaeth y tu hwnt i ffiniau pleidiol am yr enw hwnnw.

“Siomedig o beth yw bod y llywodraeth wedi gwrthwynebu’r enw hwnnw – sef safbwynt y Prif Weinidog ei hun – a chwipio gweinidogion i bleidleisio yn ei erbyn. Siomedig hefyd oedd y ffaith nad oedd y Prif Weinidog yn ei le yn y Siambr i fwrw ei bleidlais ei hun ar y mater.

“Fodd bynnag, byddwn ni ym Mhlaid Cymru yn cymryd pob cam posib er mwyn sicrhau enw Cymraeg i’n priod ddeddfwrfa, a rydym yn erfyn ar aelodau eraill y Senedd i ddod gyda ni.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.