Arweinydd Plaid Cymru yn ymateb i ymddiheuriad y BBC

  2016_LW_3.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi derbyn ymddiheuriad gan BBC Radio 5 Live ynglŷn ag ymchwil am raglen ar “wahanol ieithoedd y DG”. Yr oedd yr ymchwil yn cynnwys neges ar y wefan gymdeithasol Twitter oedd yn ceisio barn gan unigolion ynghylch a “ddylai’r iaith Gymraeg farw”.

 

Tra’n derbyn yr ymddiheuriad am y rhaglen benodol, mae Leanne Wood wedi rhybuddio’r cyfryngau a’r diwydiant darlledu yn y DG am ganlyniadau peryglus posib diffyg dealltwriaeth am rôl yr iaith Gymraeg.

Dywedodd Leanne Wood:

“Mae’r ymddiheuriad yn ymdrin â’r rhaglen dan sylw, ond y mae’n codi mater ehangach y dylid ymdrin ag ef.

“Yn rhy aml, mae’r iaith Gymraeg a’i siaradwyr yn wynebu camwahaniaethu. Rhaid i’r wasg a’r diwydiant darlledu yn ogystal ag eraill sy’n ffurfio ac yn dylanwadu ar farn ddeall fod y math hwn o gwestiynu bodolaeth yr iaith Gymraeg yn ddideimlad ac yn ansensitif ac yn ceisio rhannu cymunedau. Mae i ddarlledwr y wladwriaeth annog cyfranwyr i ddweud eu bod am i iaith farw yn warthus. Cofiwch, ni sy’n talu am hyn i gyd.

“Ni ddylai fod yn dderbyniol defnyddio terminoleg sy’n dweud fod unrhyw iaith yn haeddu cael ei dileu neu beidio â chael ei defnyddio, hyd yn oed fel rhan o ddadl. Dylai darlledwyr, a’r BBC yn enwedig, gyfoesi eu canllawiau fel mater o frys, ac ni ddylent synied am yr iaith Gymraeg fel ‘cocyn hitio’ mewn trafodaethau dadleuol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.