'Camgymeriad ynteu cynllwyn?' - Adam Price yn galw am ymchwiliad i Lywodraeth Cymru

Mae'r fideo hwn yn dangos araith Adam Price yn i siambr yn ogystal â thystiolaeth o'r datganiadau mae'n gyfeirio atynt

Mae Adam Price AC wedi galw am ymchwiliad i'r ymgylchiadau y cafodd polisi tybiedig Lywodraeth Cymru ar ryddid symudiad ei newid.

Fe gafodd darganiad i'r wasg gan y llywodraeth oedd yn dweud bod angen sicrhau fod rhyddid symudiad yn parhau ei newid, gyda'r cymal yn cael ei ddileu, gyda thystiolaeth yn awgrymu bod datganiad o bolisi'r llywodraeth wedi cael ei newid er eu gwefan yn ôl-weithredol.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi a Chyllid Adam Price:

“Mae doctora gwefan y llywodraeth, sydd yn datgan safbwynt swyddogol y llywodraeth, i adlewyrchu newid yn yr hinsawdd gwleidyddol yn gwbl annerbyniol.

"Does gen i ddim syniad os mai camgymeriad ynteu gynllwyn yw hyn ond yn amlwg rydym angen ymchwiliad annibynnol i sut newidiodd polisi'r llywodraeth, a pham fod datganiad ar y we wedi ei newid yn ôl-weithredol.

"Os yw hyn wedi cael ei wneud i osgoi embaras i’r Prif Weinidog yna mae’n amlwg yn fater difrifol iawn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.