Rhaid i San Steffan geisio estyniad i Erthygl 50 - Liz Saville Roberts AS

21898762034_db37eacb6f_z_(1).jpg

Dylai Llywodraeth San Steffan geisio estyniad i broses Erthygl 50 o ymadael â’r UE, dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS.

Wrth siarad yng nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru yn Llangollen, dywedodd arweinydd y blaid yn San Steffan y bydd y cyfnod trosiannol o 21 mis, y cytunwyd arno rhwng San Steffan a Brwsel yn golygu “yr hyn sy’n union groes i gymryd rheolaeth yn ôl”, a bydd yn golygu cadw at holl reolau a rheoliadau’r UE heb gael llais wrth osod y rheolau hynny.
 
Gan ail-adrodd y caveat a nodwyd yn aml gan yr UE,  “nad fydd dim wedi ei gytuno hyd nes bod popeth wedi ei gytuno”, rhybuddiodd Ms Saville Roberts y gallai’r fargen drosiannol ddatod eto, o gofio bod San Steffan yn mynnu gadael yr Undeb Tollau a’r Farchnad Sengl, gan sicrhau na chaiff y cwestiwn o gynnal ffin agored yn Iwerddon a rhwng Iwerddon a Chymru ei ddatrys.
 
Wrth siarad o lwyfan y gynhadledd yn Llangollen, dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS:
 
“Tybiwyd unwaith y byddai cyfnod trosiannol yn gyfnod pryd y gallai busnesau a llywodraethau baratoi ar gyfer trefn newydd.
 
“Nawr, mae’n glir y caiff ei ddefnyddio i drafod manylion bargeinion masnach.
 
“Yr agwedd fwyaf peryglus yw y gallai’r cyfan ddatod yn ddarnau.
 
“Fel y pwysleisiodd Jacob Rees-Mogg yr wythnos hon, fydd dim wedi ei gytuno hyd nes y bydd popeth wedi ei gytuno, ac wrth gwrs, mater y ffin ag Iwerddon yw’r rhwystr mwyaf.
 
“Ymhellach, bydd y fargen drosiannol, fel y mae ar hyn o bryd, yn golygu cadw at holl reolau a rheoliadau’r UE, heb allu cyfrannu at osod y rheolau hynny: sy’n hollol groes i gymryd rheolaeth yn ôl.
 
“Allwn ni ddim mentro gadael yr UE heb fargen a rhoi busnesau Cymru dan reolau trychinebus y WTO dim ond oherwydd ein bod wedi rhedeg allan o amser.
 
“Yn yr un modd, mae bargen ddrwg yn well na dim bargen o gwbl. 
 
“Dyna pam fy mod heddiw yn galw ar Lywodraeth San Steffan i geisio estyniad i gyfnod Erthygl 50 er mwyn sicrhau bod cytundeb ar bartneriaeth yn y dyfodol rhwng yr UE-DG yn ddigon manwl a chynhwysfawr.
 
“Yn yr un modd, dylid gallu ymestyn y cyfnod trosiannol arfaethedig os bydd angen hyn hefyd. 
 
“Mae’r pleidiau unoliaethol yn brwydro eu brwydrau mewnol eu hunain, ond pam y dylid condemnio Cymru i fod yn un o’r gwerin gwyddbwyll lleiaf a hawsaf ei hepgor ar fwrdd gwyddbwyll Brexit?”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.