Ymestyn Cynllun Gostwng y Dreth Cyngor

 

SianG.jpg

 

Gwarchod y derbynwyr am bedwerydd blwyddyn diolch i ymgyrch Plaid Cymru

 

Bydd oddeutu 300,000 o aelwydydd yng Nghymru yn parhau i gael eu hamddiffyn rhag godiadau treth cyngor diolch i ymgyrch gan Blaid Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heddiw y byddant yn ymestyn Cynllun Gostwng y Dreth Cyngor am flwyddyn arall.

 

Cafodd y cyfrifoldeb am Fudd-dal Treth Cyngor (BTC) ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru gan San Steffan ym mis Mawrth 2012 ond gyda 10 y cant o doriad yn y cyllid. I ddechrau, roedd Llywodraeth Lafur Cymru wedi gwrthod camu i mewn a gwneud iawn am y diffyg o £23 miliwn.

Aeth cyn-Aelod Cynulliad Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas ymlaen i ennill Gwobr ‘Ymgyrchydd y Flwyddyn’ ITV wedi ymgyrch 9 mis i orfodi’r llywodraeth Lafur i wneud tro pedol er mwyn amddiffyn derbynwyr. Arweiniodd ei waith at alw Aelodau Cynulliad yn ôl i’r Senedd dros wyliau’r Nadolig i basio deddfwriaeth frys i ddwyn i mewn yr hyn sydd bellach yn cael ei adnabod fel Cynllun Gostwng y Dreth Cyngor.

Croesawodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Lywodraeth Leol, Sian Gwenllian, ymestyn y cynllun, gan ddweud:

“Diolch i ymgyrch Plaid Cymru i gyflwyno Cynllun Gostwng y Dreth Cyngor, mae tua 300,000 o aelwydydd yn parhau i gael eu gwarchod rhag codiad yn y dreth cyngor. Ymladdodd Rhodri Glyn Thomas ymgyrch faith i amddiffyn y bobl hyn, ac yr wyf yn falch fod manteision ei waith caled yn cael ei deimlo bedair blynedd yn ddiweddarach.

“Mae system y dreth cyngor yn annheg, a dylid ei diwygio yn gyfan gwbl i’w gwneud yn decach i bawb. Ar hyn o bryd, mae’r rhai sy’n elwa o’r cynllun gostwng yn cael eu gorfodi i aros flwydydn ar ôl blwyddyn i glywed a fydd y gefnogaeth yn parhau. Mae arnom angen gwell system.

“Mae Plaid Cymru eisiau diwygio’r dreth cyngor a gostwng biliau i bron i dri chwarter cartrefi Cymru. Mae system y dreth cyngor ar hyn o bryd yn hynod annheg; mae arnom angen gwell system.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.