Ymgynghoriad ar gorff seilwaith

Cam_7_-_Rhaglen_Fuddsoddi_mewn_Isadeiledd.png

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price wedi galw ar gyrff busnes i gynnig eu gweledigaeth hwy am fuddsoddi yn y dyfodol mewn seilwaith.

Sicrhaodd Plaid Cymru ymrwymiad i sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (CSCG) yn eu cytundeb gyda Llywodraeth Cymru, y Cytundeb i Symud Cymru Ymlaen, ac y mae Adam Price wedi lansio ymgynghoriad i geisio barn aelodau o’r gymuned fusnes a rhanddeiliaid eraill am rôl a chylch gorchwyl posib y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price:

“Buddsoddi mewn ffyrdd, rheilffyrdd a thechnoleg yw’r ffordd orau o hybu’r economi a chreu swyddi, a dyna pam y gwnaeth Plaid Cymru sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol newydd i Gymru yn flaenoriaeth.

“O ganlyniad i’n trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, llwyddodd Plaid Cymru i sicrhau corff newydd a allai ddod â buddsoddiad y mae ei fawr angen i bob rhan o Gymru. Mae Plaid Cymru eisiau i’n comisiwn seilwaith cenedlaethol fod yn gorff arbenigol sydd â gwybodaeth am gyllido a chaffael prosiectau seilwaith cyhoeddus mawr, gan greu mwy o fuddsoddiad ond gyrru costau i lawr ar yr un pryd.

“Rydym eisiau clywed gan y gymuned fusnes ac, yn wir, sectorau eraill o’r gymdeithas Gymreig, am eu blaenoriaethau hwy ar gyfer buddsoddi a sut y gall y Comisiwn newydd helpu i gyrraedd y nod a chreu cerrig sylfaen economi newydd.”

Mae'r ymgynghoriad yn agored tan ddydd Llun Gorffennaf 4ydd, 2016.

Beth yw eich blaenoriaethau o ran buddsoddiad isadeiledd cenedlaethol? Os gwelwch yn dda wenwch chi gynnwys eich enw, y busnes rydych yn ei gynrychioli a’ch manylion cyswllt.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.