Cynhadledd Ymgyrch 2021 Campaign Conference

BETH?

Gyda llai na 500 diwrnod nes bod pobl Cymru yn pleidleisio dros eu Haelodau newydd o'r Senedd, mae gennym ni waith i'w wneud.

Mae’r Cynhadledd Ymgyrch yn ddigwyddiad y mae'n rhaid ei fynychu ar gyfer unrhyw un sydd am ethol Aelod Cynulliad Plaid Cymru yn eu hetholaeth.

Ymunwch ag Uned Ymgrychu Plaid Cymru i gynllunio eich taith i fuddugoliaeth.

PWY? 

Ymgeiswyr, Asiantau, Trefnyddion, Actifyddion, Aelodau Etholedig, Cynghorwyr Sir, Tref a Chymunedol.

WHAT?

With fewer than 500 days until the people of Wales vote for their new Members of the Senedd, we have a job of work to do.

The campaign conference is a must attend event for anybody who wants to elect a Plaid Cymru Assembly Member in their constituency.

Join Plaid Cymru’s National Campaigns Unit to plan your path to victory in 2021.

WHO?

Candidates, Agents, Organisers, Activists, Elected Members, County & Community Councillors

PRYD
February 15, 2020 at 10am - 4pm
BLE
Lleoliad i'w cadarnhau / Location TBC
CYSWLLT
National Campaigns Unit · · 02920 472272
5 RSVPs
Huw Jackson Dai Thomas Heledd Fychan Dewi Jones Luke Fletcher

A fyddwch yn dod?


Dangos 6 o ymatebion

 • Meinir Huws
  followed this page 2020-01-16 17:53:28 +0000
 • Huw Jackson
  rsvped 2020-01-15 11:37:57 +0000
 • Dai Thomas
  rsvped 2020-01-14 15:16:14 +0000
 • Heledd Fychan
  rsvped 2020-01-08 20:43:51 +0000
 • Dewi Jones
  rsvped 2020-01-08 16:47:08 +0000
 • Luke Fletcher
  rsvped 2020-01-08 12:45:49 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.