Ymgyrch Brexit Plaid Cymru i 'Gael yr Atebion mae Cymru yn eu Haeddu'

AtebionBrexit.png

Mae'r ymgyrch draws-seneddol hon gan Blaid Cymru yn galw llywodraethau Cymru a San Steffan i gyfrif ynghylch eu safbwynt ar Brexit.

Bydd cwestiynau yn cael eu cyflwyno i'r llywodraethau ym Mae Caerdydd a San Steffan bob dydd fydd yn pwyso ar y naill lywodraeth a’r llall i amlinellu sut y maent yn disgwyl rheoli ymadawiad Cymru o’r UE.

Beirniadwyd y Torïaid yn San Steffan a Llywodraeth Lafur Cymru yng Nghaerdydd am eu datganiadau dryslyd ar Brexit sydd yn croes-ddweud ei gilydd, gan adael pobl Cymru yn y tywyllwch ynghylch pa fath o Brexit fydd yn digwydd.

Dyma ein hymgais ni i daflu goleuni ar y mater. 

 Cliciwch yma i weld y cwestiynau a'r atebion

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.