Ymunwch a Phlaid Cymru

 • Swm 1
 • Eich gwybodaeth 2
 • Taliad 3
Parhau
Parhau Yn ôl

 


Drwy gwblhau’r ffurflen ar y dudalen yma, fe fydd eich taliad Cerdyn Debyd neu Gredyd yn cynnal eich aelodaeth trwy gydol 2019 a 2020.

Ymunwch nawr neu adnewyddwch eich aelodaeth drwy lenwi’r ffurflen yma. 

Gan ymuno â Phlaid Cymru rydych yn cytuno gyda'r canlynol:

Rwy’n cadarnhau mai fi yw’r deilydd cerdyn ac rwy’n cael caniatáu debyd o’r cyfrif hwn.

Yr wyf yn cadarnhau fy mod yn gwneud cais i ymuno â Phlaid Cymru. Cefnogaf amcanion y Blaid a chytunaf i gadw at ei chyfansoddiad. Nid wyf yn aelod o unrhyw blaid wleidyddol arall sydd yn weithredol yng Nghymru.

Eich tal aelodaeth

Ymaelodwch heddiw a bydd eich aelodaeth yn para hyd ddiwedd 2020.

Os bod eich incwm yn is na £15,000 y flwyddyn, yna £24 y flwyddyn yw'r dal aelodaeth. Y tal safonol yw £60 y flwyddyn.

Os hoffech dalu yn fisol, neu ar ffurf amgen, cliciwch yma.


Dangos 30 o ymatebion

 • John trefor Jones
  donated 2020-02-17 13:28:46 +0000
 • Martyn Griffiths
  donated 2020-02-12 21:30:14 +0000
 • Alun Bowen
  donated 2020-01-23 11:57:35 +0000
 • cadi lake
  donated via 2020-01-09 00:01:11 +0000
 • Ioan Gruffydd
  donated via 2019-12-19 17:31:25 +0000
 • Paul Joyner
  donated 2019-12-11 17:25:39 +0000
 • Paul Joyner
  donated 2019-12-11 17:22:51 +0000
 • Tom McCrory
  donated 2019-12-02 18:17:24 +0000
 • Marian Sautin
  donated 2019-11-29 20:53:35 +0000
 • Morwen Brosschot
  donated 2019-11-08 09:22:55 +0000
 • Gareth Wood
  donated 2019-11-05 09:13:48 +0000
 • Anne Jones
  donated 2019-11-03 10:45:58 +0000
 • Meic Pattison
  donated 2019-11-01 22:00:44 +0000
 • Alwyn Llwyd
  donated 2019-10-31 10:00:06 +0000
 • Rolant Glyn
  donated 2019-10-30 09:59:37 +0000
 • Morwenna Osmond
  donated 2019-10-29 09:59:54 +0000
 • Bedwyr Williams
  donated 2019-10-27 16:14:50 +0000
 • Garen Davies
  donated 2019-08-22 10:29:40 +0100
 • Brian Dafis
  donated 2019-08-13 08:19:22 +0100
 • Nia Moseley-Roberts
  donated 2019-08-12 17:02:44 +0100
 • Dan North
  donated 2019-07-30 14:13:28 +0100
 • Richard Williams
  donated 2019-07-29 20:30:45 +0100
 • Ifan Jones
  donated 2019-07-12 21:19:59 +0100
 • Huw Davies
  donated 2019-07-11 20:28:33 +0100
 • Rwth Hughes
  donated 2019-06-09 16:16:26 +0100
 • Bronwen Anderson
  donated 2019-05-24 18:01:32 +0100
 • Stanley Massarelli
  donated 2019-04-21 13:04:27 +0100
 • Ceris Gruffudd
  donated 2019-04-08 10:37:32 +0100
 • Gwyndaf Aled Lewis
  @GwyndafLewisCSG tweeted link to this page. 2019-02-27 11:52:06 +0000
 • Lusa Glyn
  donated 2019-01-30 17:37:59 +0000