Ymunwch a Phlaid Cymru

 • Swm 1
 • Eich gwybodaeth 2
 • Taliad 3
Parhau
Parhau Yn ôl

 


Drwy gwblhau’r ffurflen ar y dudalen yma, fe fydd eich taliad Cerdyn Debyd neu Gredyd yn cynnal eich aelodaeth trwy gydol 2019 a 2020.

Ymunwch nawr neu adnewyddwch eich aelodaeth drwy lenwi’r ffurflen yma. 

Gan ymuno â Phlaid Cymru rydych yn cytuno gyda'r canlynol:

Rwy’n cadarnhau mai fi yw’r deilydd cerdyn ac rwy’n cael caniatáu debyd o’r cyfrif hwn.

Yr wyf yn cadarnhau fy mod yn gwneud cais i ymuno â Phlaid Cymru. Cefnogaf amcanion y Blaid a chytunaf i gadw at ei chyfansoddiad. Nid wyf yn aelod o unrhyw blaid wleidyddol arall sydd yn weithredol yng Nghymru.

Eich tal aelodaeth

Ymaelodwch heddiw a bydd eich aelodaeth yn para hyd ddiwedd 2020.

Os bod eich incwm yn is na £15,000 y flwyddyn, yna £24 y flwyddyn yw'r dal aelodaeth. Y tal safonol yw £60 y flwyddyn.

Os hoffech dalu yn fisol, neu ar ffurf amgen, cliciwch yma.


Dangos 13 o ymatebion

 • Garen Davies
  donated 2019-08-22 10:29:40 +0100
 • Brian Dafis
  donated 2019-08-13 08:19:22 +0100
 • Nia Moseley-Roberts
  donated 2019-08-12 17:02:44 +0100
 • Dan North
  donated 2019-07-30 14:13:28 +0100
 • Richard Williams
  donated 2019-07-29 20:30:45 +0100
 • Ifan Jones
  donated 2019-07-12 21:19:59 +0100
 • Huw Davies
  donated 2019-07-11 20:28:33 +0100
 • Rwth Hughes
  donated 2019-06-09 16:16:26 +0100
 • Bronwen Anderson
  donated 2019-05-24 18:01:32 +0100
 • Stanley Massarelli
  donated 2019-04-21 13:04:27 +0100
 • Ceris Gruffudd
  donated 2019-04-08 10:37:32 +0100
 • Gwyndaf Aled Lewis
  @GwyndafLewisCSG tweeted link to this page. 2019-02-27 11:52:06 +0000
 • Lusa Glyn
  donated 2019-01-30 17:37:59 +0000