Ymunwch a Phlaid Cymru

  • Swm 1
  • Eich gwybodaeth 2
  • Taliad 3
Parhau
Parhau Yn ôl


Drwy gwblhau’r ffurflen ar y dudalen yma, fe fydd eich taliad Cerdyn Debyd neu Gredyd yn cynnal eich aelodaeth trwy gydol 2019.


Mae Plaid Cymru am greu Cymru sydd yn decach, fwy llewyrchus a fwy gwyrdd.

Rydym yn credu fod gan ein cenedl botensial anferth, felly ymunwch â ni heddiw i gryfhau ein llais wrth i ni weithio i greu Cymru well.

Fel aelod o Blaid Cymru cewch lais wrth i ni fynd ati i symud ein cenedl ymlaen.

Ymunwch nawr neu adnewyddwch eich aelodaeth drwy lenwi’r ffurflen yma. 

Gan ymuno a Plaid Cymru rydych yn cytuno gyda'r canlynol:

Rwy’n cadarnhau mai fi yw’r deilydd cerdyn ac rwy’n cael caniatáu debyd o’r cyfrif hwn.

Yr wyf yn cadarnhau fy mod yn gwneud cais i ymuno â Phlaid Cymru. Cefnogaf amcanion y Blaid a chytunaf i gadw at ei chyfansoddiad. Nid wyf yn aelod o unrhyw blaid wleidyddol arall sydd yn weithredol yng Nghymru.

Eich tal aelodaeth

Os bod eich incwm yn is na £15,000 y flwyddyn, yna £12 y flwyddyn yw'r dal aelodaeth. Y tal safonol yw £36 y flwyddyn.

Os hoffech dalu yn fisol, neu ar ffurf amgen, cliciwch yma.

Y Cynllun Triban


Er mwyn ymuno a'r Cynllun Triban cysylltwch â ni drwy e-bost, neu dros y ffon.

post@plaid.cymru

02920 472272

Ceir manylion y cynllun triban isod.


Dangos 5 o ymatebion