‘Dim pleidlais, dim llais.’ Cofrestrwch erbyn Mehefin 7 er mwyn gallu pleidleisio yn y Refferendwm ar yr UE

 Cofrestru_Pobl_Ifanc.png

Plaid Cymru’n annog pobl ifanc i fynd ar y gofrestr etholiadol er mwyn iddyn nhw allu pleidleisio.

Wrth ymweld ag Eisteddfod yr Urdd yn Sir Fflint, mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans wedi atgoffa pobl ifanc yng Nghymru o’r angen i gofrestru erbyn Mehefin 7 er mwyn sicrhau bod ganddyn nhw’r hawl i bleidleisio yn y refferendwm ynglŷn ag aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd.

Gallwch gofrestru drwy glicio yma.

Dywed Jill Evans ASE bydd canlyniad y bleidlais yn effeithio ar bobl ifanc drwy gydol eu bywydau, felly mae hi’n bwysig bod ganddyn nhw lais yn y penderfyniad.

Dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

“Mae hi’n bwysig fod gan bobl ifanc y cyfle i bleidleisio yn y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd oherwydd bydd y canlyniad yn cael cymaint o effaith ar eu dyfodol.

“Golyga’r UE fod gan bobl ifanc y rhyddid i deithio, astudio a gweithio dramor os taw dyna yw eu dymuniad, o fewn cymuned sydd wedi sicrhau heddwch parhaol am genedlaethau.

“Os ydych chi wedi cofrestri i bleidleisio eisoes, does dim angen i chi wneud hynny eto, ond dylsech wirio gydag adran Gofrestru eich Cyngor lleol i weld os ydych chi ar y gofrestr. Y peth olaf fyddai unrhyw un eisiau ei weld yw person yn mynd i bleidleisio ar y diwrnod ac yn clywed nad oes ganddo hawl i gael leisio’i farn.

“Meddyliwch ble fyddwch chi ar Fehefin 23 ac a fyddwch chi’n gallu pleidleisio, felly os fyddwch chi i ffwrdd yn Ffrainc yn Ewro 2016, yn Ynys Bur (Glastonbury) neu mewn cyfeiriad gwahanol i le y cawsoch eich cofrestru, yna gwnewch yn siwr fod gyda chi bleidlais bost neu drwy ddirprwy a bod eich manylion wedi cael eu diweddaru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.