Leanne - “Eich dyfodol chi yw hwn; gofalwch fod eich lleisiau’n cael eu clywed”

34272651781_2d54c79fe7_o.jpg

Ar ymweliad â Llanelli i ymgyrchu gyda’r ymgeisydd Plaid Cymru lleol Mari Arthur, mae arweinydd y blaid Leanne Wood wedi annog pobl ifanc i beidio â gadael i eraill benderfynu eu dyfodol drostynt ac wedi galw arnynt i gofrestru i bleidleisio yn etholiad y DG.

Dywedodd Leanne Wood, wedi refferendwm yr UE, fod lalwer o bobl ifanc wedi teimlo nad oedd eu lleisiau wedi eu clywed, ac anogodd bobl ifanc i beidio â gadael i hynny ddigwydd eto.

Mae arweinydd y Blaid wedi cwrdd â channoedd o bobl ifanc ledled Cymru dros y misoedd diwethaf i glywed eu barn am wleidyddiaeth. Dengys canlyniadau arolwg a gynhaliwyd gan Leanne fod 67% o blaid pleidleisio yn 16 oed, tra bod llawer yn mynegi barn gref am aelodaeth Prydain o’r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd ei bod yn bwysig nad yw pobl ifanc yn cael eu hamddifadu o lais ar faterion pwysig, ac anogodd bobl ifanc to cofrestru i bleidleisio ar gyfer Mehefin 8fed.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Ers refferendwm yr UE , rwyf wedi siarad â channoedd o bobl ifanc o bob cwr o Gymru, ac y maen nhw wedi dweud nad ydynt, ar y cyfan, yn hoffi’r modd mae gwleidyddiaeth yn datblygu. Maent yn teimlo eu bod yn cael eu gadael ar ôl gan lywodraeth Geidwadol nad yw’n gwrando arnynt.

“Dyna pam fy mod yn annog pobl ifanc i gofrestru i bleidleisio, fel y gallant godi eu llais ar Fehefin 8fed. Rwyf eisiau i bawb deimlo bod ganddynt ran yn nyfodol ein cenedl. Ond i gael eich llais wedi ei glywed, rhaid i chi’n gyntaf gofrestru i bleidleisio.”

Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru yn Llanelli Mari Arthur:

“Mae’r Torïaid wedi profi nad ydynt yn rhoi gwerth ar ddyfodol pobl ifanc - maent wedi llywodraethu dros lefelau uchel o ddiweithdra ieuenctid, toriadau i wasanaethau cyhoeddus hanfodol, a’r cynlluniau economaidd byrbwyll sy’n bygwth eu dyfodol.

“Yng Nghymru, mae’r blaid Lafur wedi llywyddu dros economi sydd mewn merddwr, a hwy sy’n gyfrifol am rai o’r lefelau uchaf o ddiweithdra ieuenctid yn y DG.

“Gall pobl ifanc ymddiried ym Mhlaid Cymru i ofalu am eu dyfodol. Mae gennym gynlluniau i agor y drws i fwy o bobl ifanc i brentisiaethau, ac i roi i bobl ifanc y sgiliau mae arnynt eu hangen i fynd i swyddi o ansawdd uchel sy’n talu’n dda.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.