Dim ond Plaid Cymru fydd yn gwarchod gwasanaethau ysbyty

ElinJonesHelenMary2.jpg

Dim ond mewn llywodraeth Plaid Cymru y gellir ymddiried i arbed a chryfhau’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, medd Gweinidog Iechyd cysgodol y blaid Elin Jones.

Y tu allan i Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli ddoe, dywedodd Elin Jones y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno gwasanaethau ysbyty mor agos i gleifion ag sydd modd.

Mae hyn yn golygu creu NHS Cymunedol i gyflwyno gwasanaethau gofal sylfaenol mor agos i gartref ag sydd modd, darparu gwasanaethau Brys a Mamolaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorol sydd o fewn cyrraedd awr i gymunedau gwledig ac ymylol, a rhwydwaith o ganolfannau triniaeth arbenigol fydd yn gwasanaethu’r genedl gyfan.

Dywedodd Elin Jones fod yr NHS yng Nghymru dan Lafur wedi ei wanhau, gyda gwasanaethau megis yr adran frys yn Ysbyty’r Tywysog Philip yn cael ei israddio. Dywedodd dan y Torïaid, y byddai’r holl wasanaethau mewn perygl o gael eu preifateiddio. Dim ond Plaid Cymru fydd yn amddiffyn gwasanaethau.

Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones:

"Mae’r etholiad hwn yn cael ei weld fel refferendwm ar y modd mae ein Gwasanaeth Iechyd yn cael ei redeg. Dan Lafur mae wedi ei wanhau; dan y Torïaid, fe allai gael ei werthu. Dim ond Plaid Cymru fydd yn cyflwyno gwasanaethau ysbyty o safon uchel sy’n cael eu darparu mor agos i’r bobl ag sydd modd.

"Bydd Plaid Cymru yn datblygu rhwydwaith cryf o wasanaethau ledled Cymru, gyda gwasanaethau cymunedol a rhai sy’n arbed bywydau yn cael eu cyflwyno mor agos i gartref ag sydd modd, a rhwydwaith o wasanaethau arbenigol i wasanaethu’r genedl gyfan.

"Wedi dwy flynedd ar bymtheg o reolaeth Lafur, mae cleifion yng Nghymru yn gorfod aros yn hwy am wasanaethau nac mewn mannau eraill yn y DG. Mae cleifion a staff y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn haeddu gwell. Rydym yn haeddu gwasanaeth cynhwysfawr sydd wedi ei gynllunio a’i reoli’n iawn. Plaid Cymru yw’r newid y mae ar Gymru ei angen."

Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru yn Llanelli Helen Mary Jones:

"Mae pobl Llanelli yn gwybod yn well na neb sut y mae Llafur wedi methu amddiffyn gwasanaethau ysbyty. Ar waethaf ein hymdrechion i achub gwasanaethau brys yn Ysbyty’r Tywysog Philip, er i bobl lofnodi deisebau, ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd neu brotestio y tu allan i’r Senedd, ein siomi wnaeth Llafur ac israddio ein gwasanaeth.

"Mae’n bryd cael plaid gyda chynlluniau clir i arbed a chryfhau’r GIG. Bydd Plaid Cymru yn cynyddu nifer y meddygon a’r nyrsys yn y GIG, yn gostwng amseroedd aros trwy gyflymu amseroedd profion a rhyddhau, a bydd yn amddiffyn gwasanaethau ysbyty sy’n agos at y bobl.

"Dim ond ym Mhlaid Cymru y gellir ymddiried i amddiffyn gwasanaethau ysbyty."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.