Plaid Cymru yn addo sefydlu ysgol feddygol ym Mangor

SianGwenllian.jpg

Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn sefydlu Ysgol Feddygol yng ngogledd Cymru i ddatrys y prinder meddygon ar draws y rhanbarth yn dilyn 17 mlynedd o reolaeth Gweinidogion Iechyd Llafur.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd Elin Jones fod achos busnes cryf iawn o blaid sefydlu Ysgol Feddygol yn y gogledd; gan gynyddu proffil meddygol y rhanbarth a helpu i ddenu gweithwyr iechyd proffesiynol, tra'n cadw graddedigion lleol sy'n edrych am waith o fewn y proffesiwn medygol yn eu rhanbarth cartref.

Dywedodd Elin Jones:

“Ar ol 17 mlynedd o Weinidogion Iechyd Llafur, mae gan Gymru lai o feddygon y pen na bron unrhyw wlad arall yn Ewrop.

"Ledled Cymru, mae Coleg Brenhinol y Meddygon yn disgwyl i 23% o feddygon roi'r gorau i weithio yn rheng flaen gofal dros y 5 mlynedd nesaf. Mae'r sefyllfa'n waeth yng ngogledd Cymru gyda thua 47% o feddygon yn Nwyfor yng Ngwynedd dros 55 oed - ymysg y gyfradd uchaf yng Nghymru ac mae disgwyl iddynt ymddeol yn fuan.

"Byddai Plaid Cymru'n rhoi terfyn ar gamreolaeth Llafur o'r gwasanaeth iechyd ac fel rhan o'n cynlluniau i hyfforddi a recriwtio 1000 o feddygon ychwanegol dros y 10 mlynedd nesaf byddwn yn sicrhau fod mwy o feddygon yn cael eu hyfforddi yma yng Nghymru.

"Byddwn yn gwneud hyn drwy gynyddu capasiti yn ein hysgolion meddygol a gosod targedau i recriwtio mwyafrif sylweddol o fyfyrwyr wedi'w lleoli yng Nghymru.

"Tra hefyd yn cynyddu capasiti yn Ysgolion Meddygol Caerdydd ac Abertawe, byddwn yn ceisio sefydlu Ysgol Feddygol a Nyrsio ym Mhrifysgol Bangor."

Dywedodd Ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon, Siân Gwenllian:

"Ar hyn o bryd rydym gweld newidiadau i ddarpariaeth gofal iechyd ledled Cymru yn sgil prinder meddygon. Yn fy etholaeth i'n benodol, buom yn ymgyrchu'n llwyddiannus i roi stop ar gynlluniau israddio gwasanaethau mamolaeth a gynecolegol yn Ysbyty Gwynedd oedd yn cael eu gyrru gan y prinder meddygon oedd ar gael i gynnal y gwasanaethau hyn.

"Yn y tymor hir, rhaid datrys y broblem drwy hyfforddi mwy o feddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yng ngogledd Cymru a dyna'n union pam ein bod eisiau sefydu Ysgol Feddygol yn y gogledd.

"Mae gan Brifysgol Bangor eisoes enw gwych am gynnig cyrsiau mewn gwyddorau meddygol a nyrsio; mewn partneriaeth gyda'r Brifysgol, byddai llywodraeth Plaid Cymru yn ceisio ehangu'r cyrsiau ar gynnig ym Mangor i hyfforddi cenhedlaeth newydd o feddygon yng ngogledd Cymru.

"Mae tystiolaeth gref i awgrymu fod graddedigion meddygol yn aros yn yr ardal maent wedi hyfforddi ynddo a byddai sefydlu ysgol feddygol yng Ngogledd Cymru nid yn unig yn sicrhau fod ein NHS yn cael ei staffio'n briodol gydag arbenigwyr medrus a chymwys, ond hefyd yn rhoi hwb sylweddol i'r ardal gan gryfhau Ysbyty Gwynedd, y Brifysgol a'r economi leol."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.