Plaid Cymru yn Condemnio 6ed Pleidlais Llafur yn Erbyn Diweddu Contractau Dim Oriau yng Nghymru

 Bethan_Jenkins.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymosod ar ACau Llafur yn y Cynulliad Cenedlaethol am bleidleisio - am y 6ed tro mewn cymaint â hynny o flynyddoedd - yn erbyn gwelliant Plaid Cymru i wahardd defnyddio contractau dim oriau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Yn gynharach eleni, pleidleisiodd Llafur fel bloc i ochri eto gyda’r Ceidwadwyr, i drechu gwelliant Plaid Cymru fuasai wedi ymrwymo’r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru i ddiweddu eu defnydd ar draws y sector cyhoeddus, yn enwedig mewn meysydd megis gofal cymdeithasol.

Dengys ffigyrau o 2016 fod mwy nac 1 o bob 30 o weithwyr yng Nghymru ar gontractau dim oriau, sy’n golygu bod dros i 50,000 o bobl ledled y wlad yn gweithio dan drefniadau ansicr ac ansefydlog yn ariannol. Mae’r ffrwydrad mewn contractau dim oriau dros y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at ymdrechion cyson gan Blaid Cymru i wahardd yr arfer mewn meysydd lle mae gan y Cynulliad gyfrifoldeb.

Yr oedd y gwelliant, a gyflwynwyd gan Blaid Cymru ar gyfer y ddadl ar Fawrth 1, yn galw “ar Lywodraeth Cymru i wahardd y defnydd o gontractau dim oriau ym mhob gwasanaeth datganoledig yng Nghymru.”

Yn dilyn y ddadl, dywedodd Bethan Jenkins, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru a llefarydd y Blaid: “Yn dilyn brad eto fyth gan Lafur, dim ond Plaid Cymru sydd bellach yn cynrychioli gweithwyr yng Nghymru”

“Cynigiodd Plaid Cymru unwaith eto gynigion fyddai wedi rhoi diwedd ar y defnydd o gontractau dim oriau mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Unwaith eto - am y 6ed tro - pleidleisiodd Aelodau Cynulliad Llafur gyda’r Torïaid yn erbyn gwahardd contractau dim oriau.

“Cododd aelodau Llafur i gyfrannu i’r ddadl lle’r oeddent yn ymosod ar y Ceidwadwyr am y ffrwydrad mewn contractau dim oriau, gan fynegi eu cydymdeimlad gyda’r bobl sydd yn gaeth yn y trefniadau gweithio niweidiol ac ariannol ansicr hyn. Ond er hynny, pleidleisio wnaethant yn erbyn diweddu contractau dim oriau.

Ychwanegodd: “Mae hyn yn profi eto fyth nad yw gwerthoedd honedig Llafur o fod yn blaid y gweithwyr yn golygu dim, oherwydd pan gawsant gyfle i roi gweithredoedd yn lle eu geiriau, yn y Cynulliad hwn, maent wedi gwrthod sefyll dros y bobl yr honnant eu cynrychioli.

“Mae’n glir nawr mai Plaid Cymru yw plaid y gweithwyr yng Nghymru.

“Cynigiodd Plaid Cymru welliannau pwysig oedd yn dangos yn glir ein hymrwymiad i hawliau gwaith teg, sefydlog sy’n talu’n dda. Mae ein pleidleisiau ni wedi mynd ar yr un llinellau â’n geiriau, a bydd hyn yn parhau.

“Byddwn yn parhau i bwyso dros amodau gweithio teg i bawb yng Nghymru, gan weithio i wella sicrwydd ariannol a lles pawb yn y wlad.”

 

* Dyma’r adegau eraill pryd y pleidleisiodd Llafur yn erbyn cynigion Plaid Cymru i wahardd y defnydd o gontractau dim oriau.
• Bil Sector Amaethyddol (Cymru) - cyfnod 3 – gwelliant 1 – 17/07/2013
• Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant - cyfnod 3 – gwelliannau 322 a 323 – 11/02/14
• Cyfnod adrodd y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant - gwelliannau 102, 103 a 105 - 18/03/14
• Bil Rheoleiddio ac arolygu Gofal Cymdeithasol – cyfnod 2 – gwelliant 143 – 7/10/15

• Bil Rheoleiddio ac arolygu Gofal Cymdeithasol – cyfnod 3 – gwelliannau 95, 99, 100, a 101 - 17/11/15

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.