Tro-pedol Llafur ar addewid etholiad allweddol wedi pedwar diwrnod

00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Llafur yn pleidleisio yn erbyn dileu contractau gorfodol dim oriau

Mae’r Blaid Lafur wedi pleidleisio yn erbyn gweithredu eu haddewid allweddol eu hunain yn yr etholiad bedwar diwrnod yn unig wedi ei lansio.

Mae cais gan Blaid Cymru i ddileu contractau gorfodol dim oriau yn y sector gofal cymdeithasol wedi cael ei wrthod gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru wedi i’r Blaid Lafur sydd mewn llywodraeth yno ochri gyda’r Torïaid i’w atal.

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo’r Blaid Lafur o “dorri addewid etholiadol allweddol” gan gymharu hyn â thro pedol rhyfeddol y Democratiaid Rhyddfrydol ar ffioedd dysgu.

Dyma’r seithfed achlysur lle methodd y Blaid Lafur yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a chefnogi dileu contractau dim oriau yn y sector gofal cymdeithasol, a daw bedwar diwrnod yn unig wedi i’r blaid addo cyflwyno gwaharddiad petaent yn ennill etholiad y DG ym mis Mehefin.

Wrth siarad wedi’r ddadl, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth AC:

“Mae’r Blaid Lafur newydd gyrraedd lefel newydd o anfedrusrwydd trwy lwyddo i bleidleisio yn erbyn eu haddewid etholiadol allweddol eu hunain bedwar diwrnod yn unig ar ôl ei lansio.

“Saith gwaith mae Plaid Cymru wedi ceisio sefyll dros ofalwyr a rhoi diwedd i’r arfer annheg o gontractau dim oriau, a saith gwaith mae’r Blaid Lafur wedi methu â’n cefnogi.

“Cosbodd y pleidleiswyr y Democratiaid Rhyddfrydol, a hynny’n berffaith iawn, am dorri addewid etholiadol allweddol pan wnaethant dreblu ffioedd dysgu, a dylai pleidleiswyr wneud yr un fath i’r Blaid Lafur yfory am eu twyllo ar gontractau dim oriau.

“Mae’r Blaid Lafur yn rhy wan a rhanedig i gyflawni eu dyletswydd mewn llywodraeth, a tydyn nhw ddim ffit i fod yn wrthblaid yn San Steffan.

“Y gwir yw y bu gennym ni gyfle heno i sefyll dros ofalwyr a rhoi iddynt y sicrwydd yn eu swyddi y maen nhw’n haeddu, ac yn hytrach na phleidleisio gyda Phlaid Cymru, anrhydeddu eu haddewid eu hunain a wnaed prin bedwar diwrnod yn ôl, pleidleisiodd y Blaid Lafur gyda’r Toriaid i gadw gofalwyr ar gontractau dim oriau.

“Dim ond Plaid Cymru all sefyll yn erbyn y Toriaid i amddiffyn hawliau gweithwyr ac amddiffyn Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.