Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
27/01/2015
100 diwrnod arall i wneud i Gymru gyfri - Leanne Wood

Gyda chan diwrnod i fynd tan Etholiad San Steffan, mae Leanne Wood AC Plaid Cymru wedi annog pobl Cymru i ymuno ag ymgyrch ei phlaid i wneud i Gymru gyfri fis Mai ac i ddychwelyd y grŵp cryfaf erioed o ASau Plaid Cymru i San Steffan.[...]

27/01/2015
Rhaglen addysg flaenllaw yn methu â darparu ar gyfer disgyblion

“Nid yw plant yng Nghymru yn well eu byd oherwydd Llywodraeth Lafur”: Plaid Cymru[...]

26/01/2015
Plaid yn cyhoeddi cynlluniau i achub a chryfhau'r Gwasanaeth Iechyd

Mae cleifion yn haeddu gwasanaeth iechyd sy'n gallu ymateb pan fo angen. Mae meddygon a nyrsus yn haeddu gweithio mewn gwasanaeth sydd gyda'r gorau yn y byd ac sy'n parchu ac adlewyrchu eu sgiliau. Dyna neges Plaid Cymru heddiw wrth iddynt lansio eu cynlluniau i arbed a chryfhau’r Gwasanaeth Iechyd.[...]

Gweld popeth

11/04/2015
Cinio Mawreddog Y Blaid

Hoffwn estyn croeso cynnes is chi ymuno â’r Blaid ar gyfer Noson Fawreddog i ddathlu ei 90 mlynedd yng ngwmni yr [...]

Gweld popeth

22 Jan 2015
Trident: 'Cyfle i bawb ddangos eu hochr'

Cafodd ein grwp Gwyrdd/Plaid Cymru/SNP y cyfle anghyffredin o ddewis pwnc y ddadl dydd Llun.[...]

19 Jan 2015
'Propoganda ar ran pleidiau unoliaethol ar drothwy etholiad'

Mae helynt Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrrwyr yn datblygu ac yn dyfnhau, er deisyfiad gweinidogion y goron iddo [...]

05 Jan 2015
Adduned Blwyddyn Newydd Simon Thomas

Mae Cabinet Cysgodol Plaid Cymru i gyd wedi gwneud addunedau blwyddyn newydd dros Gymru ar gyfer 2015.[...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*