Ymaelodi

Mae Plaid Cymru am weld Cymru annibynnol, lwyddiannus, werdd, lle na chaiff neb eu gadael ar ôl. Ymunwch â ni ac aelodau'r Blaid ar draws Cymru a'r byd i wireddu'r freuddwyd hon.


Aelodaeth

Mae aelodaeth safonol Plaid Cymru yn £5 y mis, neu £2 i rai ar incwm isel (o dan £15,000 y flwyddyn). Gallwch hefyd ddewis cyfrannu mwy bob mis drwy ymuno â'n cynllun Triban - cliciwch i ddysgu mwy.

Ymaelodi:
Debyd uniongyrchol

Debyd uniongyrchol - taliad misol neu flynyddol

Ymaelodi:
Cerdyn credyd

Cerdyn credyd - taliad blynyddol yn unig

Aelodaeth Ieuenctid am Ddim

Mae Plaid Cymru ar hyn o bryd yn cynnig aelodaeth am ddim o Plaid Ifanc i rai rhwng 14 - 18 oed.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw aelodaeth o Plaid Ifanc (yr Adran Ieuenctid) yn eich caniatau i gael aelodaeth am ddim o'r blaid. I elwa o'r manteision llawn o fod yn aelod o'r blaid ymunwch trwy un o'r dulliau uchod os gwelwch yn dda.