Newyddion

Pwy sy’n brwydro dros Gymru wrth i aeaf caletach fyth fod ar y gorwel?

“Rwy’n gwybod nad y sefyllfa fel y mae hi yw’r gorau y gall fod i’n cenedl” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Tai, Gwaith, Iaith – Angen strategaeth newydd i atal diboblogi

Ar drothwy sesiwn banel arbennig ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan, mae Arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AS wedi galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i ddatblygu strategaeth newydd gynhwysfawr i atal diboblogi mewn cymunedau Cymreig.

Parhau i ddarllen

Angen i Lywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol bellach wedi agor ym Moduan, mae llefarydd Plaid Cymru dros y Gymraeg a diwylliant, Heledd Fychan AS, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i sicrhau dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol.

Parhau i ddarllen