Y newyddion diweddaraf.

Ymrwymiadau yng nghyllideb ddrafft Cymru yn “newid bywydau pobl er gwell” - Plaid Cymru

... ond Cymru yn parhau i fod ar ei cholled o dan rym San Steffan meddai llefarydd cyllid y blaid Llyr Gruffydd AS.

Parhau i ddarllen

Angen system loches seiliedig ar ddynoliaeth – nid gelyniaeth

Plaid Cymru yn ceisio gorfodi San Steffan i orfodi San Steffan i wneud i’r Mesur Gwrth-Ffoaduriaid gyd-fynd â chynllun Cymru fel Cenedl Lloches

Parhau i ddarllen

Peidio rhannu brechlynnau yn “foesol anghywir”

“Brechlynnau byd-eang yw’r allwedd i atal ‘amrywiolion sy’n peri pryder’ – dyma’r gwirionedd anochel” – Heledd Fychan AS

Parhau i ddarllen