Newyddion

“Mae’n rhaid i ni ysgrifennu ein straeon ein hunain a bod yn asiantau newyddion ein hunain”

Mae Adam Price AS yn ysgrifennu ar gyfer ‘Wales Online’ am annibyniaeth a phŵer sgwrsio

Parhau i ddarllen

Byddai cynlluniau Plaid Cymru yn rhoi’r ‘codiad cyflog cyntaf mewn termau real ers dros ddegawd’ i staff y gwasanaeth iechyd – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Byddai staff y gwasanaeth iechyd yn cael y codiad cyflog cyntaf mewn termau real ers dros ddegawd o dan gynlluniau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Blaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Argyfwng? Pa argyfwng! Mynd i’r afael â’r argyfwng iechyd yn wyneb gwadu’r llywodraeth

Mae Rhun ap Iorwerth AS yn ysgrifennu am yr argyfwng iechyd ac yn cynnig pum cam ymarferol i roi ein gwasanaeth iechyd yn ôl ar y trywydd iawn

Parhau i ddarllen