Newyddion

£100m o fuddsoddiad mewn gofal plant diolch i Blaid Cymru

Ehangu graddol yn “achubiaeth” i deuluoedd yn ystod yr argyfwng costau byw - Heledd Fychan AS

Parhau i ddarllen

Toriadau treth i’r cyfoethog iawn - ymateb Plaid Cymru i'r gyllideb fechan

Ymateb Plaid Cymru i'r gyllideb.

Parhau i ddarllen

Prydau ysgol am ddim ar gyfer teuluoedd ar incwm isel i barhau yn ystod y gwyliau

Mae Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prydau ysgol am ddim yn parhau i gael eu darparu i blant o deuluoedd incwm isel yng Nghymru yn ystod gwyliau’r ysgol, hyd nes hanner tymor mis Chwefror y flwyddyn nesaf.

Parhau i ddarllen