Y newyddion diweddaraf.

Plaid Cymru yn datgelu cynlluniau ar gyfer asiantaeth datblygu economaidd newydd uchelgeisiol, Ffyniant Cymru

“Nid yw tlodi'n anochel – mae'n ddiffyg penderfyniad gwleidyddol” – Helen Mary Jones AS

Parhau i ddarllen

Araith Cynhadledd Wanwyn Adam Price

Popeth a ddywedodd Adam Price yn ei araith ysbrydoledig yng Nghynhadledd Gwanwyn Plaid Cymru, dydd Gwener 5 Mawrth 2021.

Parhau i ddarllen

Arweinydd Plaid Cymru yn datgelu rhaglen lywodraethol ôl-Covid i “wella clwyfau dyfnach ein cenedl”

Tegwch wrth wraidd polisïau sydd yn wrthbwynt i “wactod moesol San Steffan”

Parhau i ddarllen