Y newyddion diweddaraf.

Penodi Carl Harris yn Brif Weithredwr Plaid Cymru

Yn dilyn proses recriwtio gystadleuol a chynhwysfawr, mae Carl Harris wedi ei benodi’n Brif Weithredwr newydd Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am Gronfa Gymorth Awyru i helpu i atal lledaeniad Covid

"Rhaid i ni ddefnyddio'r holl offer sydd ar gael i ni i gadw plant yn ddiogel" – Sian Gwenllian

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am “benderfyniad cywir” ar rannu brechlyn

Mae Plaid Cymru wedi ychwanegu at alwadau gan elusennau Cymraeg dan arweiniad Oxfam Cymru i Brif Weinidog Cymru annog Prif Weinidog y DU i rannu gwybodaeth a thechnoleg brechlyn covid â gwledydd incwm isel.

Parhau i ddarllen