Y newyddion diweddaraf.

Mae’r argyfwng tai yn argyfwng cenedlaethol

Plaid Cymru yn galw am newidiadau i gyfraith cynllunio

Parhau i ddarllen

Sul y Cofio: Mae angen gwella'r gefnogaeth i gyn-filwyr, drwy gydol y flwyddyn

'Mae angen gwneud mwy', meddai Peredur Owen Griffiths AS.

Parhau i ddarllen

Adam Price yn galw ar Gymru i arwain y frwydr dros ymladd newid hinsawdd

“Ni ddylai maint ein cenedl bennu cwmpas ein huchelgais gwyrdd na chyfyngu ar yr hyn y gallem ei gyflawni” – Adam Price AS

Parhau i ddarllen