Mae tîm Plaid Cymru yn y Senedd yn benderfynol i adeiladu Cymru decach, gwyrddach, fwy uchelgeisiol a llewyrchus. Cliciwch y lluniau i ddarllen mwy am yr aelodau:

Rhun ap Iorwerth

Rhun ap Iorwerth AS
Ynys Môn

Arweinydd Plaid Cymru

 

Mabon ap Gwynfor

Mabon ap Gwynfor AS
Dwyfor Meirionnydd

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Tai

 

Cefin Campbell

Cefin Campbell AS
Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

 

Luke Fletcher

Luke Fletcher AS
Gorllewin De Cymru

Economi

 

Heledd Fychan

Heledd Fychan AS
Canol De Cymru

Addysg, y Gymraeg a Diwylliant

 

Llŷr Gruffydd

Llŷr Gruffydd AS
Gogledd Cymru

Materion Gwledig

 

Siân Gwenllian

Siân Gwenllian AS
Arfon

 

 

Delyth Jewell

Delyth Jewell AS
Dwyrain De Cymru

Newid Hinsawdd; Dirprwy Senedd

 

Elin Jones

Elin Jones AS
Ceredigion

Y Llywydd

 

Peredur Owen Griffiths

Peredur Owen Griffiths AS
Dwyrain De Cymru

Cyllid a Llywodraeth Leol

 

Adam Price

Adam Price AS
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Cyfiawnder a Materion Ewropeaidd

Sioned Williams

Sioned Williams AS
Gorllewin De Cymru

Cyfiawnder Cymdeithasol a Gwasanaethau Cymdeithasol