Siân Gwenllian

Sian_Gwenllian_10.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Arfon Hoffwch dudalen Facebook Siân Dilynwch Siân ar Twitter

Mae Siân Gwenllian yn awyddus i fod yn lais newydd yn y Cynulliad Cenedlaethol, gan fynnu chwarae teg i Arfon ac i Ogledd Cymru.

Bu’n newyddiadurwr efo’r BBC a HTV ym Mangor cyn dod yn gynghorydd sir dros Y Felinheli, y pentref lle cafodd ei magu. Hi yw Pencampwr Busnesau Bach Gwynedd, ar ôl bod yn arwain cyn hynny ar Addysg a Chyllid.

Magodd Siân bedwar o blant ar ei phen ei hun wedi i’w gŵr, Dafydd Vernon o Benygroes, farw o ganser 17 mlynedd yn ôl. Roedd hyn yn her enfawr ond mae wedi ei gwneud yn gryf a thosturiol. Aeth y plant i’r ysgol yng Nghaernarfon.

Wedi ei haddysgu yn ysgol Friars, Bangor ac ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd, mae’n adnabyddus trwy’r etholaeth fel gwleidydd effeithiol, egwyddorol ac agos atoch.

Hi ydi’r olynydd naturiol i Alun Ffred Jones, Aelod Cynulliad presennol Arfon, sy’n ymddeol.

Helpwch ymgyrch Siân

Gwefan Plaid Cymru Arfon

Nôl i’r map etholaethau

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.