Ydych chi'n cefnogi Plaid Cymru yn Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd (CHTh) ar 2 Mai 2024?

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.
Rhannu