Dros degwch, dros uchelgais, dros Gymru.

Dim ond pleidlais i Blaid Cymru fydd yn rhoi buddiannau Cymru yn gyntaf ac yn mynnu'r tegwch y mae Cymru ei hangen ac yn ei haeddu.

A fyddwch chi'n cefnogi Plaid Cymru yn Etholiad Cyffredinol 2024?

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.
Rhannu