Mae Plaid Cymru bob amser yn siarad dros fuddiannau Cymru a phawb sydd wedi gwneud ein cenedl yn gartref.

Mae ein hymgyrchwyr, ein cynghorwyr, ein cynrychiolwyr yn y Senedd ac yn San Steffan yn gweithio’n ddiflino ar eich rhan – gan wneud yr achos dros Gymru decach, werddach, a mwy llewyrchus.

Mae gan Gymru gymaint o botensial, ond rydym yn cael ein dal yn ôl gan lywodraeth Dorïaidd niweidiol yn San Steffan a llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd sy’n brin o frys a dychymyg. Mae gan Blaid Cymru yr egni a’r syniadau sydd eu hangen i newid cwrs Cymru er gwell.

Wyt ti'n cefnogi Plaid Cymru?

Gad i ni wybod!

Drwy ateb yr arolwg, rydych yn cytuno i Blaid Cymru nodi'ch barn wleidyddol a'i defnyddio i ddibenion ymgyrchu. Gallwch ddarllen ein polisi gwarchod data yma.
Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.
Rhannu