Pleidlais bost

Mae cofrestru am bleidlais bost yn golygu y gallwch bleidleisio waeth lle y byddwch ar ddiwrnod yr etholiad. Mae hefyd yn sicrhau na fydd amgylchiadau megis salwch neu dywydd garw yn effeithio ar eich gallu i bleidleisio.

Er mwyn gwneud cais am bleidlais bost, dilynwch y ddolen hon.

Yn lle mae pleidleisio?