Cronfa Etholiad Cyffredinol

Nid oes unrhyw ffordd arall y gall Arweinydd Torïaidd yn Llundain ddal Swydd y Prif Weinidog heb Etholiad Cyffredinol a mandad gan y bobl.

Rydym yn mynd i fod yn cystadlu yn erbyn miliynau o bunnoedd y bydd yr undebau llafur yn ei roi i Lafur, a gydag arweinydd newydd yn ei le, bydd y Torïaid heb os yn gallu dibynnu ar eu bancwyr cyfoethog gyda’u bonysau sydd bellach yn ddiderfyn.

Bydd unrhyw arian y gallwch ei roi i gronfa etholiad cyffredinol y Blaid yn cael ei ddefnyddio i baratoi yr ymgyrch orau posib - a chaiff eich cyfraniad ei neilltuo i'r etholiad penodol hwn.

Os gallwch ein helpu, gofynnwn yn garedig i chi wneud.


Swm

£

Talu gyda

Os ydych yn defnyddio Apple Pay, mae'n bosib y bydd y nodyn cadarnhau yn cyfeirio at ein prosesydd taliadau, "NationBuilder"

Bron yna! Cyflwynwch eich cyfraniad isod.

Wedi cadw'r manylion dull talu.

Newid dull talu


Eich manylion

Golygu

Golygu ,

Nid oes modd didynnu treth ar gyfraniadau.

O dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA), mae'n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU, ac eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, er mwyn gwneud rhodd o fwy na £500.

Os byddwch yn rhoi mwy na £11,180 i'r Blaid, mae'n ofynnol o dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 i roi gwybod am rodd o'r fath i'r Comisiwn Etholiadol, a fydd yn cyhoeddi'r ffaith eich bod wedi gwneud rhodd dros £11,180. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.


£ 25.00