Bydd Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd (CHTh) ar gyfer y pedair ardal heddlua yng Nghymru yn cael eu cynnal ar 2 Mai 2024.

Mae’r CHTh yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon o fewn ardaloedd Heddlu Dyfed-Powys, Heddlu Gwent, Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu De Cymru.

 

Liz Saville Roberts

Dafydd Llywelyn
Heddlu Dyfed-Powys

 

Ben Lake

Dennis Clarke
Heddlu De Cymru

 

Hywel Williams

Donna Cushing
Heddlu Gwent

 

Ben Lake

Ann Griffith
Heddlu Gogledd Cymru