Mae gan Blaid Cymru Gynghorwyr Sir, Tref a Chymuned ledled ein gwlad. Maent yn gwasanaethu pobl Cymru ar y lefel fwyaf lleol bosibl.

Yn dilyn etholiadau llywodraeth leol 2017, enillodd Plaid Cymru 208 sedd, sef yr ail fwyaf o unrhyw blaid wleidyddol yng Nghymru. Roedd hyn ymhlith etholiadau lleol mwyaf llwyddiannus Plaid Cymru erioed.