Croeso i hafan Cynhadledd Wanwyn 2021 Plaid Cymru, a gynhelir 4-6 Mawrth.

Llawlyfr

Cliciwch i lawrlwytho Llawlyfr y Gynhadledd, neu mae ar gael i'w weld ar waelod y dudalen hon.

Darllediad byw - lle a sut i wylio

Bydd "Prif Lwyfan" y gynhadledd yn cael ei ffrydio'n fyw ar y dudalen hon, ac ar dudalennau Facebook, Twitter, a YouTube Plaid Cymru.

Cyfieithu

Bydd y dudalen yma a'r sianeli cyfryngau cymdeithasol yn darlledu'r gynhadledd yn yr iaith wreiddiol. Bydd isdeitlau Saesneg ar yr areithiau, a chyfieithu byw ar y pryd ar gyfer y paneli trafodaeth. I wylio'r ffrwd gyda chyfieithu ar y pryd, ewch i partyof.wales/conference.

Cyfarfodydd ymylol

Adrannau Plaid Cymru (nos Iau) a Chyrff allanol (dydd Gwener a dydd Sadwrn)

Bydd y cyfarfodydd ymylol ar Zoom, ac maent yn agored i aelodau Plaid Cymru yn unig. Bydd aelodau yn derbyn dolen arbennig i ymuno â'r cyfarfodydd ar ebost, ac mae hefyd ar gael yn adran aelodau'r wefan.

Gig y Gynhadledd - 7:30pm nos Wener, 5 Mawrth

Ar nos Wener y gynhadledd by Connie Orff yn cyflwyno Eädith, Mr Phormula a Gwilym Bowen Rhys mewn gig rhithwir. Codir £10 yr aelwyd am docyn, gyda'r rhan fwyaf o'r elw yn mynd i'r artistiaid. Cliciwch i brynu'ch tocyn a chefnogi'n perfformwyr!

Ocsiwn Gelf - 19:30pm nos Sadwrn, 6 Mawrth

Byddwn yn cloi'r gynhadledd gydag Ocsiwn Gelf, yn dilyn llwyddiant ysgubol yr ocsiwn yn nghynhadledd flynyddol 2020. Cynhelir yr ocsiwn ar Zoom; mae mynediad am ddim i unrhyw un, ond mae gofyn cofrestru o flaen llaw. Dilynwch y ddolen i weld y catalog, cofrestru, a rhoi cynigion cynnar.

Llawlyfr