Cynhadledd Flynyddol 2023

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol 2022 Plaid Cymru yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar ddydd Gwener a Sadwrn, 6-7 Hydref 2023.

Cofrestru

Mae'r dudalen gofrestru yn fyw - gadewch i ni wybod os ydych chi'n dod i Aberystwyth!

Amserlen

Mae'r Amserlen bellach ar gael ar-lein, ac mae'n cynnwys dolenni i'r Cynigion a Gwelliannau polisi: Dydd GwenerDydd Sadwrn.

Cynigion a Gwelliannau

Mae'r holl gynigion i'r Gynhadledd i'w gweld i aelodau Plaid Cymru yn plaid.cymru/cynigion - cysylltwch â [email protected] os nad oes gennych gyfrinair.

Etholiadau Mewnol

Mae rhestr o'r holl ymgeiswyr sy'n sefyll etholiad i'r Pwyllgor Gwaith a'r Pwyllgor Llywio i'w gweld yn plaid.cymru/etholiadau_2023_elections

Cinio'r Gynhadledd

Cynhelir y Cinio eleni yng Ngwesty'r Marine, Aberystwyth, ar nos Wener, 6 Hydref. Bydd y derbyniad diodydd yn cychwyn am 7pm. Mae'r holl docynnau bellach wedi eu gwerthu.


Cynhadledd Wanwyn 2024

Ar 22-23 Mawrth 2024, bydd y Gynhadledd Wanwyn yn ymweld â Galeri, Caernarfon.


Cyfleoedd Cynhadledd

Mae'r gynhadledd yn gyfle perffaith i gyflwyno'ch sefydliad i'n haelodau, cynghorwyr, a seneddwyr.

Mae digonedd o gyfleoedd i sefydliadau o bob maint i gymryd rhan yn y Gynhadledd, gan gynnwys cynnal trafodaethau ar y prif lwyfan, cyfarfod ymylol, neu stondin* yn y neuadd arddangos; noddi'r cinio, derbyniad, neu'r lolfa arbennig; hysbysebu yn llawlyfr y gynhadledd; neu fel fynychu fel sylwedydd arbennig.

*Noder nad oes lle i fwy o stondinau yn Aberystwyth, ond bod croeso i chi gysylltu i holi am Gynhadledd Wanwyn 2024.

Ebostiwch [email protected] i holi am gopi o'r Pecyn Cyfleoedd, neu i drafod anghenion eich sefydliad.