Edrychwn ymlaen yn fawr i'ch croesawu i Gynhadledd Wanwyn 2022 yn Stadiwm y Principality, Caerdydd ddiwedd Mawrth. Dyma amlinelliad o ddigwyddiadau'r Gynhadledd:


Nos Iau, 24 Mawrth

Parti gwylio'r Gêm: Gêm bêl-droed Cymru v Awstria, yn y Grand Bar and Kitchen ar Heol y Porth (map isod). Mynediad am ddim; y gegin yn agored o 6pm.


Dydd Gwener, 25 Mawrth

Diwrnod cyntaf y Gynhadledd: Cofrestru yn agor am 8:30am. Cofrestrwch yma. 

Mae mynediad i safle'r gynhadledd ar Lwybr yr Afon ger Gât 7, Stadiwm y Principality - gweler y nod ar y map isod. Cliciwch i lawrlwytho Amserlen y Gynhadledd.


Nos Wener, 25 Mawrth

Cinio'r Gynhadledd: Gwesty'r Park Plaza, mynediad trwy docyn yn unig. Derbyniad diodydd i gychwyn am 7:00pm. Archebwch docyn yma.

Ocsiwn Codi Arian: Cynhelir yr ocsiwn yn ystod y cinio, ond nid oes rhaid bod yn bresennol i gymryd rhan! Cliciwch i weld yr eitemau, ac i osod cynigion o flaen llaw.


Dydd Sadwrn, 26 Mawrth

Ail ddiwrnod y Gynhadledd: Cofrestru yn agor am 9am. Cofrestrwch yma. 

Mae mynediad i safle'r gynhadledd ar Lwybr yr Afon ger Gât 7, Stadiwm y Principality - gweler y nod ar y map isod. Cliciwch i lawrlwytho Amserlen y Gynhadledd.


Nos Sadwrn, 26 Mawrth

Parti Cloi'r Gynhadledd: yng nghwmni'r DJ Gareth Potter yn y Grand Bar and Kitchen. Tocynnau'n £10 y pen ar werth yma.


Manylion parcio a teithio yma