Cynhelir Cynhadledd Flynyddol 2022 Plaid Cymru yn Venue Cymru, Llandudno, ar ddydd Gwener a Sadwrn, 21-22 Hydref 2022.

Hon fydd ein Cynhadledd Flynyddol wyneb-yn-wyneb gyntaf ers 2019, ac edrychwn ymlaen yn eiddgar i groesawu cynadleddwyr o bob cwr o Gymru - yn ogystal â sefydliadau, sylwedyddion, a'r wasg - i Landudno.

Cofrestru

Mae'r dudalen cofrestru bellach yn gweithio - gadewch i ni wybod os ydych chi'n dod i Landudno!

Cinio'r Gynhadledd

Cynhelir y Cinio yng Ngwesty St George, Llandudno, ar nos Wener 21 Hydref 2022. Mae'r tocynnau bellach ar werth - prynwch yn fuan i osgoi siom.

Cynigion a Gwelliannau

Mae'r Cynigion a Gwelliannau polisi fydd gerbron y Gynhadledd wedi eu cyhoeddi ac ar gael i Aelodau Plaid Cymru.


Cyfleoedd Cynhadledd

Mae'r gynhadledd yn gyfle perffaith i gyflwyno'ch sefydliad i'n haelodau, cynghorwyr, a seneddwyr.

Mae digonedd o gyfleoedd i sefydliadau o bob maint i gymryd rhan yn y Gynhadledd, gan gynnwys cynnal trafodaethau ar y prif lwyfan, cyfarfod ymylol, neu stondin yn y neuadd arddangos; noddi'r cinio, derbyniad, neu'r lolfa arbennig; hysbysebu yn llawlyfr y gynhadledd; neu fel fynychu fel sylwedydd arbennig.

Ebostiwch [email protected] i holi am gopi o'r Pecyn Cyfleoedd, neu i drafod anghenion eich sefydliad.