Cynhelir Cynhadledd Flynyddol Plaid Cymru yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, 15 - 16 Hydref 2021. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon wrth i'r manylion diweddaraf gael eu cyhoeddi. 

Mynychu'r Gynhadledd

Mae'r gynhadledd yn agored i holl aelodau Plaid Cymru. Rhaid bod wedi ymaelodi erbyn hanner nos, nos Fawrth 14 Medi er mwyn cael hawliau pleidleisio yn y gynhadledd.

Dywedwch wrthyn ni os ydych yn bwriadu dod, fel ein bod yn medru gwneud yn siŵr eich bod yn derbyn yr holl wybodaeth ddiweddaraf mewn da bryd.

Cino'r Gynhadledd

Mae tocynnau Cinio'r Gynhadledd ar werth i aelodau Plaid Cymru: dilynwch y ddolen i brynu tocyn. Os ydych yn cael trafferth mewngofnodi i adran yr aelodau, cysylltwch â ni.

Noddi ac Arddangos

Mae cyfleoedd i gyrff allanol i arddangos, cynnal digwyddiadau neu noddi'r gynhadledd. Cysylltwch â Marged Wiliam am fwy o fanylion: [email protected]