Cynhadledd Wanwyn 2023

Ar 3-4 Mawrth 2023, bydd y Gynhadledd Wanwyn yn ymweld â Y Ffwrnes yn Llanelli.

Mae holl fanylion y gynhadledd Wanwyn, gan gynnwys yr amserlen, ar gael fan hyn

Cynhadledd Flynyddol 2023

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol 2022 Plaid Cymru yn Aberystwyth, ar ddydd Gwener a Sadwrn, 6-7 Hydref 2023.

Mae'r dudalen gofrestru yn fyw - gadewch i ni wybod os ydych chi'n dod i Aberystwyth!


Cyfleoedd Cynhadledd

Mae'r gynhadledd yn gyfle perffaith i gyflwyno'ch sefydliad i'n haelodau, cynghorwyr, a seneddwyr.

Mae digonedd o gyfleoedd i sefydliadau o bob maint i gymryd rhan yn y Gynhadledd, gan gynnwys cynnal trafodaethau ar y prif lwyfan, cyfarfod ymylol, neu stondin yn y neuadd arddangos; noddi'r cinio, derbyniad, neu'r lolfa arbennig; hysbysebu yn llawlyfr y gynhadledd; neu fel fynychu fel sylwedydd arbennig.

Ebostiwch [email protected] i holi am gopi o'r Pecyn Cyfleoedd, neu i drafod anghenion eich sefydliad.