Bydd Cynhadledd Wanwyn 2022 Plaid Cymru yn cael ei chynnal ar 25 a 26 Mawrth yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth am holl drefniadau’r gynhadledd, gan gynnwys Cinio traddodiadol y Gynhadledd, a’r digwyddiadau cymdeithasol sy’n cael eu trefnu o amgylch y ddinas – heb anghofio, wrth gwrs, parti-gwylio cyn y gynhadledd wrth i Cymru groesawu Awstria yn rownd gynderfynol gemau ail gyfle Cwpan y Byd.

Beth allwch chi ei wneud nawr?

  1. Dywedwch wrthym eich bod yn dod i'r gynhadledd. Cliciwch yma i archebu eich lle.
  2. Cynlluniwch eich taith i Gaerdydd. Siaradwch â'ch ffrindiau er mwyn rhannu lifftiau neu hyd yn oed drefnu bws!
  3. Archebwch eich llety am benwythnos cyffrous yn llawn trafodaeth, hyfforddiant, dadleuon, canfasio a chymdeithasu.

Mae'r gynhadledd yn agored i holl aelodau Plaid Cymru. Ddim yn aelod? Dim problem - ymuna heddiw.

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni yn y brifddinas!

cynhadledd_wanwyn_ebost_web_header.png