Amserlen Dydd Gwener

Dydd Gwener, 22 Mawrth 2024

>> Mynd i amserlen dydd Sadwrn <<

10:00 Araith Agoriadol – Siân Gwenllian AS
10:10

Hystings Etholiadau Mewnol (sesiwn gaeedig)

10:30 Cyfarfodydd Ymylol
11:40 Trafodaeth banel – Sefydlu Cyfundrefn Fudd-daliadau Cymreig: cam allweddol tuag at greu Cymru decach.
Dan nawdd Sefydliad Bevan.
12:35 Cinio a Chyfarfodydd Ymylol
13:40 Siaradwr Gwadd - Stephen Flynn AS, Arweinydd yr SNP yn San Steffan
14:05 Trafodaeth Banel: Yr etholiadau Comisiynwyr Heddlu, a’r ‘ffordd Gymreig’ o gyfiawnder
14:50 Apêl Ariannol
15:00 Araith yr arweinydd – Rhun ap Iorwerth AS
15:45 Araith – Carmen Smith
16:00 Araith – Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan - Liz Saville Roberts
16:15 CYFARFODYDD YMYLOL
17:30 Diwedd y dydd

>> Mynd i amserlen dydd Sadwrn <<