Amserlen Dydd Gwener

Dydd Gwener, 21 Hydref 2022

>> Amserlen dydd Sadwrn <<

8:00 Cofrestru’n agor
8:55 Cofnodion Cynhadledd 2021; Adroddiad y Pwyllgor Llywio
9:05 Araith Groeso
Cyng. Aaron Wynne
9:15 Cynigion 1
9:45 Aelodau yn unig | Adroddiadau mewnol, cynigion a hystings swyddi Pwyllgor Gwaith
10:40 Cyfarfodydd Ymylol
11:40 Cynigion 2
12:00 Trafodaeth - dan nawdd British Heart Foundation
Cyllido Dyfodol Cymru: Buddsoddi mewn prifysgolion i yrru twf economaidd
12:45 Cyfarfodydd Ymylol
Cinio
14:00 Trafodaeth
Atebion i'r Argyfwng Costau Byw
14:45 Araith yr Arweinydd
Adam Price AS
15:30 Cynigion 3
15:50 Trafodaeth - dan nawdd WWF
Creu Cymru Wyrddach er mwyn taclo’r Argyfyngau Hinsawdd a Natur
16:35    Cynigion 4
16:55 Araith
Rhun ap Iorwerth AS
17:10 Cyfarfodydd Ymylol
18:10 Diwedd y dydd