Amserlen Dydd Gwener

Dydd Gwener, 6 Hydref 2023

>> Mynd i amserlen dydd Sadwrn <<

9:00 Cofrestru
9:25 Cofnodion Cynhadledd 2022
9:30 Araith Groeso
Elin Jones AS
9:40

Aelodau yn unig | Hystings etholiadau mewnol, Adroddiadau mewnol, a Cynigion 1:

10:30 Araith
Catrin Wager
10:45 Cyfarfodydd Ymylol
  • Sinema | Y Comisiwn Etholiadol | Argraffnodau Digidol
  • Stiwdio | Undeb Amaethwyr Cymru
  • Neuadd Fawr | Ymddiriedolaethau Natur Cymru | Mae Ffermio Er Lles Natur yn gwneud synnwyr busnes
11:45 Trafodaeth - dan nawdd Coleg Brenhinol y Meddygon
Mae popeth yn effeithio ar iechyd: Pam y dylai mynd i’r afael ag anghydraddoldeb fod yn fusnes i bawb
12:30 Araith
Luke Fletcher AS
12:45 Cinio a Chyfarfodydd Ymylol
  • Sinema | WWF Cymru | Achub Ein Hynys Wyllt – Ein moroedd hardd a chynhyrchiol
  • Stiwdio | Cwmpas | Adeiladu economïau lleol cydweithredol yng Nghymru
13:45 Araith
Delyth Jewell AS
14:00 Trafodaethdan nawdd Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
14:45 Araith
Ymgeisydd San Steffan Ynys Môn
15:05 Apêl Ariannol
15:15 Araith yr Arweinydd
Rhun ap Iorwerth AS
15:50 Cynigion 2:
16:45 Araith
Peredur Owen Griffiths AS
17:00 Cyfarfodydd Ymylol
  • Sinema | Cynghrair Rhydd Ewrop | Adeiladu’r Ewrop Newydd: Safbwyntiau o Gymru a gwledydd Ewropeaidd Eraill
18:00 Diwedd y dydd

>> Mynd i amserlen dydd Sadwrn <<