Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
30/07/2015
Leanne yn cadarnhau ymrwymiad i gwmni ynni mewn perchenogaeth gyhoeddus

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cadarnhau ymrwymiad ei phlaid i sefydlu cwmni ynni hyd-braich sydd mewn dwylo cyhoeddus, wrth i’r newyddion ymddangos fod Nwy Prydain wedi dyblu eu helw ac wedi cyhoeddi y bydd 6,000 o swyddi yn diflannu.

30/07/2015
Leanne yn galw am ymateb dyngarol i argyfnwg ffoaduriaid Calais

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi galw am ymateb dyngarol i argyfwng y ffoaduriaid yn Calais, gan ddweud na fydd mwy o ffensys a heddlu yn gwneud dim mwy na phapuro dros graciau sy’n lledu’n ehangach fyth.

30/07/2015
Plaid Cymru yw'r 'blaid ar gyfer busnesau Cymru’, medd Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi amlinellu’r rhesymau pam mai ei phlaid hi yw'r blaid ar gyfer busnesau Cymru cyn cyfarfod â pherchenogion busnesau bach yn y gogledd.

Gweld popeth

01/08/2015 - 09/08/2015
Plaid Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dewch draw i ddweud helo wrth eich ffrindiau ym Mhlaid Cymru wrth i chi ymweld â'r Brifwyl.

Gweld popeth

16 Jul 2015
Elin Jones: Bydd treth ar ddiodydd llawn siwgr yn gwella canlyniadau iechyd

Mae cefnogaeth i dreth ar ddiodydd llawn siwgr wedi bod yn cynyddu wrth i fwy a mwy o bobl weld y manteision mawr y

10 Jul 2015
Plaid Cymru'n barod i amddiffyn Cymru rhag arbrawf ideolegol peryglus y Torïaid

Y Gyllideb Frys hon yw’r bennod ddiweddaraf yn ymdrechion y blaid Geidwadol i ail-ddiffinio rôl y Wladwriaeth.

20 May 2015
'Croesi bysedd' a thynnu blewyn o drwyn y sefydliad

Dyma fi, yn ôl yn y ddinas ddihenydd, a diolch i bobl Arfon am fy nanfon yma eto, efo gwell mwyafrif a chan adael

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*