Gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd.

Mae Plaid Cymru yn gweithio tuag at greu cenedl gydradd a chyfartal. Ydych chi gyda ni?

Ychwanegwch eich enw i ddweud wrth Adam eich bod chi mewn!

Aelodaeth: Dewch yn aelod heddiw.

Mae'n haelodaeth ar y ffordd i fod yr uchaf mae wedi bod mewn 20 mlynedd. Ymunwch â'r tim heddiw.

Ymunwch â ni

Cynadleddau 2023: Llanelli ac Aberystwyth

Mae dyddiadau Cynadleddau 2023 wedi eu cyhoeddi! Cliciwch i ddarllen mwy ac i gofrestru.

Cynadleddau 2023

Newyddion | News: Y newyddion diweddaraf.