Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
08/10/2015
Plaid Cymru i ddileu taliadau gofal cymdeithasol

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i’r henoed a rhai gyda dementia, cyhoeddodd Gweinidog Iechyd cysgodol y blaid Elin Jones heddiw.

08/10/2015
Datgelu bil enfawr am waith paratoi’r M4

Bydd Llywodraeth Cymru yn gwario bron i £20m eleni ar baratoi’r ffordd i M4 newydd- er na roddwyd caniatâd eto i’r cynllun, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru. 

08/10/2015
Elin Jones i amlinellu gweledigaeth am newid hanesyddol mewn cyflwyno iechyd a gofal cymdeithasol

Bydd Plaid Cymru yn dileu byrddau iechyd er mwyn rhoi terfyn ar y rhyfela ar fater iechyd a gofal cymdeithasol

Gweld popeth

Gweld popeth

28 Sep 2015
Cynlluniau Plaid Cymru ar gyfer materion tai yng Nghymru, gan Dr Ian Johnson

  Fe wnaeth ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Bro Morgannwg yn etholiad Cynulliad 2016, Ian Johnson, siarad mewn

19 Sep 2015
Mater o Fywyd a Marwolaeth

Mater o Fywyd a Marwolaeth Allen i ddim gadael i’r wythnos hon fynd heibio heb achub ar y cyfle i drafod penderfyniad

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*