Gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd.

Mae Plaid Cymru yn gweithio tuag at greu cenedl gydradd a chyfartal. Ydych chi gyda ni?

Ychwanegwch eich enw i ddweud wrth Adam eich bod chi mewn!

Aelodaeth: Dewch yn aelod heddiw.

Mae'n haelodaeth ar y ffordd i fod yr uchaf mae wedi bod mewn 20 mlynedd. Ymunwch â'r tim heddiw.

Ymunwch â ni

Ein harweinydd: Stori Adam.

O dŷ Cyngor i Dŷ'r Cyffredin, o America adre. Dyma hanes arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Cyfarfod Adam

Newyddion | News: Y newyddion diweddaraf.

Cymryd rhan: Dyma'n cyfle.

Gallwn drawsnewid ein gwlad er gwell, os gweithiwn gyda'n gilydd.

Cofrestrwch i wirfoddoli

Dewch o hyd i ddigwyddiad yn agos atoch chi