Gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd.

Mae Plaid Cymru yn gweithio tuag at greu cenedl gydradd a chyfartal. Ydych chi gyda ni?

Ychwanegwch eich enw i ddweud wrth Adam eich bod chi mewn!

Aelodaeth: Dewch yn aelod heddiw.

Mae'n haelodaeth ar y ffordd i fod yr uchaf mae wedi bod mewn 20 mlynedd. Ymunwch â'r tim heddiw.

Ymunwch â ni

Cynhadledd Flynyddol 2022: Llandudno, 21-22 Hydref

Yn agored i holl aelodau Plaid Cymru: ymunwch â ni yn ein Cynhadledd Flynyddol wyneb-yn-wyneb gyntaf ers 2022!

Cynhadledd Flynyddol

Newyddion | News: Y newyddion diweddaraf.