Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
01/12/2015
Elin Jones: Gall GIG cymunedol leihau’r pwysau ychwanegol yn y gaeaf

  Pryder Plaid Cymru wrth i farwolaethau ychwanegol yn y gaeaf fwy na dyblu

01/12/2015
Leanne Wood yn galw ar Lywodraeth Cymru i wrthwynebu bomio Syria

Mae Leanne Wood wedi galw ar Lywodraeth Cymru i apelio’n uniongyrchol i Brif Weinidog y Deyrnas Gyfunol David Cameron i ailystyried cynllun ei lywodraeth i fomio Syria.

30/11/2015
Pwyllgor Dethol Iechyd y diweddaraf i gefnogi polisi treth siwgwr Plaid

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Elin Jones AC, wedi croesawu adroddiad ar ordewdra plant a gyhoeddwyd heddiw (dydd Llun) gan Bwyllgor Dethol Iechyd y Ty Cyffredin sy'n argymell codi treth ar ddiodydd llawn siwgwr.

Gweld popeth

Gweld popeth

30 Nov 2015
Dyfodol ein diwydiant dur - blog gan Scott Bamsey

Dyma flog gan aelod Plaid Cymru o Aberafan, Scott Bamsey, sy’n weithiwr dur ym Mhort Talbot ac yn gynrychiolydd

17 Nov 2015
Jocelyn Davies: Llywodraeth Lafur Cymru yn atal cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno mesurau rheoli rhenti a gwahardd ffioedd annheg asiantwyr gosod tai

Gan Jocelyn Davies AC Yr wythnos hon cawsom y cyfnod olaf i welliannau i Fil Rhentu Cartrefi (Cymru) yn y Senedd.

06 Nov 2015
Gofal Plant – Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd

  Gan ein Gweinidog Addysg Cysgodol Simon Thomas Gan y DG mae’r gofal plant ail ddrutaf yn y byd datblygedig a dal i

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*