Gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd.

Mae Plaid Cymru yn gweithio tuag at greu cenedl gydradd a chyfartal. Ydych chi gyda ni?

Ychwanegwch eich enw gefnogi Plaid Cymru!

Arweinydd Plaid Cymru: Rhun ap Iorwerth

Dros degwch, dros uchelgais, dros Gymru.

Neges gan Rhun

Aelodaeth: Dychmygwch Gymru...

...sy'n rhydd i wneud ei phenderfyniadau ei hun er lles ei phobl, ei chymunedau, a'i hamgylchedd.

Mae'ch angen chi i helpu gwireddu'r freuddwyd.

Ymaelodi efo'r Blaid

Newyddion | News: Y newyddion diweddaraf.