Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
31/08/2015
Leanne yn condemnio "blaenoriaethau anfoesol" y Canghellor ar arfau niwclear

Mae Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru, heddiw wedi condemnio "blaenoriaethau anfoesol" y Canghellor George Osborne wrth iddo ymweld a Faslane yn yr Alban ble mae system Trident y DG wedi ei lleoli.

28/08/2015
AS yn galw am labelu gwell ar gig i helpu'r diwydiant cig oen Cymreig

Liz Saville Roberts AS, yn galw ar well labelu cigoedd mewn archfarchnadoedd, ar ôl darganfod bod cig oen o Seland Newydd yn cael ei werthu a’i hysbysebu fel cig ffres, er ei fod mewn gwirionedd yn cymryd tri mis iddo gyrraedd y DU ar gefn llongau o’r Dwyrain pell.  

25/08/2015
Llywodraeth Plaid am ymrwymo i gydraddoldeb yn y gweithle

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi dweud y byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio tuag at sicrhau cydraddoldeb yn gweithle a chau’r bwlch cyflog presennol rhwng dynion a menywod.

Gweld popeth

Gweld popeth

12 Aug 2015
Yr hen a ŵyr, yr ifanc a dybir

Sut mae gwleidyddiaeth yn amddifadu pobl ifanc Darlith Liz Saville Roberts o Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015 Un o

16 Jul 2015
Elin Jones: Bydd treth ar ddiodydd llawn siwgr yn gwella canlyniadau iechyd

Mae cefnogaeth i dreth ar ddiodydd llawn siwgr wedi bod yn cynyddu wrth i fwy a mwy o bobl weld y manteision mawr y

10 Jul 2015
Plaid Cymru'n barod i amddiffyn Cymru rhag arbrawf ideolegol peryglus y Torïaid

Y Gyllideb Frys hon yw’r bennod ddiweddaraf yn ymdrechion y blaid Geidwadol i ail-ddiffinio rôl y Wladwriaeth.

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*