Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
04/07/2015
Plaid Cymru yn cyhoeddi ymgeisyddion rhestr Canol De Cymru

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi ei thri ymgeisydd ddaeth i'r brig ar gyfer rhestr rhanbarthol Canol De Cymru yn etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol y flwyddyn nesaf.

01/07/2015
Plaid Cymru i godi statws athrawon llanw a dileu'r asiantaethau cyflogi preifat

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i helpu i godi statws athrawon llanw a rhoi iddynt y sgiliau mae arnynt eu hangen er mwyn sicrhau safonau addysg cyson uchel.

30/06/2015
ASE Plaid Cymru yn datgan cefnogaeth i bobl Gwlad Groeg

Mae Jill Evans ASE heddiw wedi mynegi cefnogaeth i bobl Gwlad Groeg ar y diwrnod y mae’r wlad yn wynebu terfynau amser yr IMF ac achub ariannol.

Gweld popeth

25/06/2015 - 18/07/2015
Cyfarfodydd dewis ymgeiswyr rhestrau rhanbarthol

Os oeddech wedi ymuno gyda’r Blaid cyn Ebrill 1af 2015 mi fyddwch yn gymwys i bleidleisio er mwyn dewis ymgeiswyr

Gweld popeth

20 May 2015
'Croesi bysedd' a thynnu blewyn o drwyn y sefydliad

Dyma fi, yn ôl yn y ddinas ddihenydd, a diolch i bobl Arfon am fy nanfon yma eto, efo gwell mwyafrif a chan adael

02 May 2015
Dafydd Trystan yn dadansoddi canlyniadau arolwg barn newydd YouGov

Newyddion da ... a newyddion campus. Dafydd Trystan yn dadansoddi arolwg barn diweddaraf YouGov Mae disgwyl am yr

17 Apr 2015
'Gwawr newydd i Gymru' - gan Leanne Wood

  Mae’r sylw digynsail i Blaid Cymru yn ystod yr etholiad hwn nid yn unig wedi rhoi’r cyfle i’r Blaid gyrraedd

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*