Swyddi Gwag


Swydd Wag: Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Diben y swydd: Cyflawni elfennau allweddol o strategaeth cyfathrebu digidol y Blaid, gan gynnwys rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol o ddydd i ddydd, a dadansoddi perfformiad digidol y Blaid.

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: Band 2 (£24,413 - £35,388)

Manyleb Swydd
Ffurflen Gais

Dyddiad cau: 10am, dydd Gwener, 2 Chwefror 2024

[i'r brig]


Swydd Wag: Swyddog Gweinyddiaeth a Chyfathrebu Mewnol

Diben y swydd: Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am drefnu gweinyddiaeth y Blaid, a gweithredu strategaeth aelodaeth a chyfathrebu mewnol.

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: Band 3 (£23,008 - £29,483)

Manyleb Swydd
Ffurflen Gais

Dyddiad cau: 10am, dydd Gwener, 2 Chwefror 2024

[i'r brig]


Swydd Wag: Swyddog Polisi

Diben y swydd: Cynorthwyo gyda chydlynu gweithgareddau polisi ac ymchwil Plaid Cymru, a chwarae rhan hollbwysig wrth sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflwyno a’i gyfathrebu’n effeithiol i ystod eang o gynulleidfaoedd.

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: Band 3 (£23,008 - £29,483)

Manyleb Swydd
Ffurflen Gais

Dyddiad cau: 10am, dydd Gwener, 2 Chwefror 2024

[i'r brig]


Rydym o hyd yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd. Cliciwch yma er mwyn gwirfoddoli.