Swyddi Gwag


Swydd Wag: Swyddog Cyfathrebu a Chymuned i Llinos Medi AS

Diben y swydd: Mae Llinos Medi, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ynys Môn yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus i ymuno â’i swyddfa yn etholaeth Ynys Môn i arwain ar faterion cyfathrebu a chymunedol.

Lleoliad: Caergybi

Cyflog: £22,605 - £36,744

Oriau: i'w drafod

Dyddiad cau: Dydd Iau, 1 Awst 2024

Cyfweliadau: yn ystod wythnos 5 Awst

Manyleb swydd a manylion ceisio

[i'r brig]


Swydd Wag: Swyddog Gweinyddol i Llinos Medi AS

Diben y swydd: Mae Llinos Medi, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ynys Môn yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus i ymuno â’i swyddfa yn etholaeth Ynys Môn i arwain ar faterion gweinyddol.

Lleoliad: Caergybi

Cyflog: £22,318 - £30,415

Oriau: i'w drafod

Dyddiad cau: Dydd Iau, 1 Awst 2024

Cyfweliadau: yn ystod wythnos 5 Awst

Manyleb swydd a manylion ceisio

[i'r brig]


Swydd Wag: Uwch Swyddog Gwaith Achos i Llinos Medi AS

Diben y swydd: Mae Llinos Medi, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ynys Môn yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus i ymuno â’i swyddfa yn etholaeth Ynys Môn i arwain ar faterion gwaith achos a chefnogi etholwyr.

Lleoliad: Caergybi

Cyflog: £29,727 - £46,381

Oriau: i'w drafod

Dyddiad cau: Dydd Iau, 1 Awst 2024

Cyfweliadau: yn ystod wythnos 5 Awst

Manyleb swydd a manylion ceisio

[i'r brig]


Swydd Wag: Rheolwr Swyddfa i Ann Davies AS

Diben y swydd: Mae Ann Davies, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Gaerfyrddin yn chwilio am unigolion brwdfrydig, profiadol a threfnus i ymuno â’i swyddfa yn etholaeth Caerfyrddin i arwain ar y gwaith o reoli ei swyddfa.

Lleoliad: Etholaeth Caerfyrddin (lleoliad i'w gadarnhau)

Cyflog: £31,967 - £52,793

Dyddiad cau: 11:30pm, dydd Iau, 1 Awst 2024

Cyfweliadau: yn ystod wythnos 12 Awst

Manyleb swydd a manylion ceisio

[i'r brig]


Swydd Wag: Prif Swyddog Gwaith Achos i Ann Davies AS

Diben y swydd: Mae Ann Davies, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Gaerfyrddin yn chwilio am unigolion brwdfrydig a threfnus i ymuno â’i swyddfa yn etholaeth Caerfyrddin i arwain ar faterion gwaith achos a chefnogi etholwyr.

Lleoliad: Etholaeth Caerfyrddin (lleoliad i'w gadarnhau)

Cyflog: £29,727 - £46,381

Dyddiad cau: 11:30pm, dydd Iau, 1 Awst 2024

Cyfweliadau: yn ystod wythnos 12 Awst

Manyleb swydd a manylion ceisio

[i'r brig]


Swydd Wag: Swyddog Cyfathrebu a Chymuned i Ann Davies AS

Diben y swydd: Mae Ann Davies, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Gaerfyrddin yn chwilio am unigolion brwdfrydig a threfnus i ymuno â’i swyddfa yn etholaeth Caerfyrddin i arwain ar faterion cyfathrebu a chymunedol.

Lleoliad: Etholaeth Caerfyrddin (lleoliad i'w gadarnhau)

Cyflog: £22,605 - £36,744

Dyddiad cau: 11:30pm, dydd Iau, 1 Awst 2024

Cyfweliadau: yn ystod wythnos 12 Awst

Manyleb swydd a manylion ceisio

[i'r brig]


Rydym o hyd yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd. Cliciwch yma er mwyn gwirfoddoli.