Amserlen Dydd Sadwrn

Dydd Sadwrn, 22 Hydref 2022

>> Amserlen dydd Gwener <<

8:30 Cofrestru’n agor
Cyfarfodydd Ymylol
  • Conwy | Tŷ Gwynfor | Hyfforddiant Cyfathrebu | Aelodau yn unig
9:30 Cynigion 5
10:00 Cynigion 6
10:20 Cynigion 7
10:40 Cyfarfodydd Ymylol
11:40 Siaradwr Gwâdd
Michelle O'Neill MLA, Dirprwy Lywydd Sinn Féin
12:20 Cynigion Brys
12:40 Gwobrau Cyfraniad Arbennig
13:00 Cinio
Cyfarfodydd Ymylol
14:00 Trafodaeth - dan nawdd EFA - Cynghrair Rhydd Ewrop
Cymru yn Ewrop: Annibyniaeth a’r Undeb Ewropeaidd
14:45 Cynigion 8
15:05 Aelodau yn unig | Sesiwn Holi ac Ateb gydag Adam Price am Strategaeth Wleidyddol Plaid Cymru
15:35 Cynigion 9
16:05    Araith
Cyng. Llinos Medi
16:20 Canlyniadau Etholiadau’r Pwyllgorau Gwaith a Llywio; Raffl
16:30 Araith
Liz Saville Roberts AS
16:45 Cyfarfodydd Ymylol
17:45 Diwedd y dydd