Amserlen Dydd Sadwrn

Dydd Sadwrn, 23 Mawrth 2024

>> Mynd i amserlen dydd Gwener <<

08:30 Cyfarfodydd Ymylol
09:30 Araith - Mabon ap Gwynfor AS
09:45 Trafodaeth banel: Rhyddid i Balestina
10:30 Cyfarfodydd Ymylol
11:40 Trafodaeth banel: Yr argyfwng tai a gwaith Plaid Cymru o fewn llywodraeth leol. Dan nawdd Cymdeithas Lywodraeth Leol Cymru
12:30 Cinio a Chyfarfodydd Ymylol
13:40 Araith - Ann Davies
13:55 Trafodaeth Banel – Amaeth Cynaliadwy a’r heriau a’r cyfleoedd i gefn gwlad Cymru
14:40 Araith - Llinos Medi
15:00   Tynnu raffl a chanlyniadau etholiadau mewnol
15:10 Araith Gloi - Catrin Wager
15:30 Cyfarfodydd Ymylol
16:30 Diwedd y dydd

>> Mynd i amserlen dydd Gwener <<