Amserlen Dydd Sadwrn

Dydd Sadwrn, 7 Hydref 2023

>> Mynd i amserlen dydd Gwener <<

9:00 Cofrestru
9:30 Cynigion 3:
10:00 Araith
Mabon ap Gwynfor AS
10:15 Trafodaeth
Cytundeb Cydweithio - Grym ein Mudiad: Newid Bywydau ac Adeiladu’r Genedl drwy’r Cytundeb Cydweithio
11:00 Cyfarfodydd Ymylol
  • Sinema | Undeb
  • Stiwdio | Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
  • Neuadd Fawr | Plaid Cymru | Taclo'r argyfwng costau byw
12:00 Gwobrau Cyfraniad Arbennig
12:15 Holi'r Arweinydd
Sesiwn Holi ac Ateb gyda Rhun ap Iorwerth AS
12:40 Cinio a Chyfarfodydd Ymylol
  • Sinema | Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr
  • Stiwdio | Cymdeithas Cynghorwyr Plaid Cymru | Cyfarfod Blynyddol
  • Neuadd Fawr | Plaid Ifanc gyda chefnogaeth RSPB Cymru | Achub Natur Cymru
13:40 Siaradwr Gwâdd
Richard Thomson AS, Llefarydd Cymru yr SNP
14:00 Trafodaeth - dan nawdd British Heart Foundation Cymru
Lliniaru’r baich ar y GIG: Pwysigrwydd polisi iechyd y cyhoedd
14:45 Araith
Liz Saville Roberts AS
15:00 Aelodau yn unig | Cynigion 4:
15:35    Canlyniadau Etholiadau’r Pwyllgorau Gwaith a Llywio
15:45 Araith Glo
Ben Lake AS
16:00 Cyfarfodydd Ymylol
  • Sinema | Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd | Y Rhagolygon ar gyfer Plaid Cymru
  • Stiwdio | Yes Cymru | Lawnsio YesCymru Plaid Cymru
  • Ystafell Gyfarfod 1 | Plaid Pride | Cydraddoldeb LHDTC+: O genedl enfys i hawliau cyffredinol
17:00 Diwedd y dydd

>> Mynd i amserlen dydd Gwener <<