Adam Price

Adam Price

Gwefan Facebook Twitter Instagram E-bost Gwefan y Senedd

Etholaeth: Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Portffolio: Cyfiawnder a Materion Ewropeaidd

Ganed Adam Price yng Nghaerfyrddin i deulu glöwr a chafodd ei addysg yn Ysgol Dyffryn Aman ac yna ym Mhrifysgol Caerdydd lle graddiodd gyda BSc mewn Economeg. Aeth Adam ymlaen i fod yn Rheolwr Gyfarwyddwr Newidiem, cwmni ymgynghori polisi ac economeg yn y DU ac yn Gyfarwyddwr Gweithredol asiantaeth datblygu economaidd a newid diwylliannol Cymru, Menter a Busnes.

Cafodd ei ethol i Dŷ’r Cyffredin yn 2001 a sefydlodd ei hun yn gyflym fel ymgyrchydd, gan godi’r llen ar helynt Mittal yn 2002 lle bu i’r meistr dur Lakshmi Mittal, un o brif roddwyr y Blaid Lafur, lobïo Tony Blair i helpu i brynu diwydiant dur Rwmania.

Yn wrthwynebydd ffyrnig i Ryfel Irac a rôl Tony Blair yn y rhyfel, arweiniodd Adam ymgais, ochr yn ochr ag aelodau eraill o Blaid Cymru a’r SNP, i uchelgyhuddo Tony Blair. Yn ddiweddarach, cychwynnodd ddadl tair awr ar ymchwiliad i Ryfel Irac, a arweiniodd at sefydlu Ymchwiliad Chilcot. Yn 2009, penderfynodd ymddiswyddo fel AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Fulbright iddo i astudio ym Mhrifysgol Harvard lle astudiodd radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus, a daeth yn Gymrawd yn y Ganolfan Datblygu Rhyngwladol yn Ysgol Lywodraethu John F. Kennedy ym Mhrifysgol Harvard.

Etholwyd Adam yn Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn etholiad 2016, a bu’n arweinydd Plaid Cymru rhwng 2018 a 2023.


Cynnwys digidol // Digital material

Oni nodir yn wahanol, caiff y cynnwys a gyhoeddir ar y gwefannau canlynol ei hyrwyddo gan Adam Price, 37 Wind Street, Rhydaman, SA18 3DN.

Unless otherwise stated, the content published on the following sites is promoted by Adam Price, 37 Wind Street, Ammanford, SA18 3DN.