Adam Price

 Adam_Price.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Hoffwch dudalen Facebook Adam Price Dilynwch Adam Price ar Twitter

Ganwyd Adam Price yng Nghaerfyrddin i deulu löwr a chafodd ei addysgu yn Ysgol Dyffryn Aman a Phrifysgol Caerdydd lle graddiodd gyda BSc mewn Economeg.

Aeth Adam ymlaen i ddod yn Rheolwr Gyfarwyddwr o Newidiem, ymgynghoriaeth polisi ac economeg y DU a Chyfarwyddwr Gweithredol o’r asiantaeth datblygu economaidd a newid diwylliannol Cymreig, Menter a Busnes.

Cafodd ei ethol i Dŷ’r Cyffredin yn 2001 ac yn gyflym fe sefydlodd ei hun fel un o’r ASau enwocaf yng Nghymru yn sgil ei wrthwynebiad i Ryfel Irac. Fe arweiniodd Adam ymgais ochr yn ochr ag aelodau eraill o Blaid Cymru a’r SNP i uchelgyhuddo Tony Blair.

Mae llwyddiannau Adam yn ystod ei amser yn y Senedd yn cynnwys:

  • Cafodd Adam ei bleidleisio fel yr unig AS Cymreig i gadw cefnogaeth y cyhoedd ym mhleidlais ar-lein y Western Mail ynghylch costau ASau yn 2009;
  • Yn 2007 cafodd ei enwi yn Gyfathrebwr BBC AM.PM y Flwyddyn;
  • Ymgyrchwr Gwleidyddol y Flwyddyn 2005 yng Ngwobrau Gwleidyddol Cymru ITV.

Yn 2009, penderfynodd Adam Price AS i roi'r gorau i fod yn Aelod Seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Gwobrwywyd ag Ysgoloriaeth Fulbright i astudio ym Mhrifysgol Harvard lle astudiodd at radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus. Fe ddaeth yn Gymrawd yn y Ganolfan ar gyfer Datblygu Rhyngwladol yn y John F. Kennedy School of Government ym Mhrifysgol Harvard.

Fel ymgyrchwr mae Adam wedi gwneud cyfraniadau cyson i’r Guardian, y Western Mail, y Spectator a Channel 4 ar amrywiaeth o faterion. Yn 2014 enillodd Fedal Efydd yng Ngŵyl Ffilm a Theledu Efrog Newydd ar gyfer ei rhaglen ddogfen ar Streic y Glowyr 1984/85.

Helpwch ymgyrch Adam

Ewch i wefan Llais Sir Gâr

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.